Velfærdsteknologi i praksis

Gennem uddannelsen arbejder du med konkrete, nye, innovative og teknologiske løsninger inden for velfærdsydelse

Du lærer at håndtere udviklingsorienterede processer inden for løsning af velfærdsteknologiske problemstillinger, med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere. Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde om velfærdsteknologi, med en professionel og etisk tilgang, samt at udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng, relateret til velfærdsteknologiske problemstillinger.

Opbygning

Fælles for alle moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold. I undervisningen lægges der derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, erfaringsudveksling, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Uddannelsen består af to valgfrie moduler, et obligatorisk afgangsprojekt samt tre obligatoriske moduler:

 • Velfærdsteknologi i praksis
 • Velfærdsteknologi og mennesker
 • Velfærdsteknologi og organisationer
Fleksibel akademiuddannelse
Du har mulighed for at tage valgmoduler fra en anden akademiuddannelse, for eksempel: Friluftsvejleder, Ungdomspædagogik, Sundhedspraksis eller Socialpædagogik.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Er du interesseret i at vide mere om, hvordan teknologi påvirker mennesker, samt hvordan velfærdsteknologi implementeres?...
  31.01.2018
  Velfærdsteknologi
  Obligatorisk
  Er du interesseret i at vide mere om de organisatoriske rammers betydning for implementering af og brug af velfærdsteknologi?...
  29.08.2018
  Velfærdsteknologi
  Obligatorisk
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  SUNDHED OG VELFÆRD

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer