Afgangsprojekt

Hvad arbejder du med på modulet?

På det afsluttende projekt på Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi i Praksis får du en unik mulighed for at gå i dybden med en problemstilling fra din praksis i social- of sundhedssektor inden for uddannelsens faglige område.

Hvordan arbejder du på modulet?

Du vælger selv en udfordring fra din praksis, som du er særligt optaget af. Du undersøger din udfordring fra flere forskellige perspektiver og får mulighed for at anvende teorier, modeller og metoder fra hele uddannelsen. Din analyse og arbejde med udfordringen skal inspirere til handlemuligheder.

Du vil blive tildelt en vejleder og du har mulighed for at få op til 7 vejledningslektioner. Desuden planlægges et seminar midtvejs i forløbet med deltagelse af alle afgangsstuderende. Her vil I give hinanden feedback på projektet og processen.

Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, og dokumentere at du har opnået uddannelsens formål inden for det valgte faglige område. Dette gør du bl.a. ved at anvende relevante teorier, metoder og redskaber og dermed vise din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning og vise handlemuligheder.

Afgangsprojektet danner afslutningen på Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi i Praksis og består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Det er et krav at du har 50 ECTS point før du kan påbegynde afgangsprojektet.

Start
14.05.2019

Slut
28.06.2019

Tilmeldingsfrist
05.04.2019

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD