Servicedesign

Er du interesseret i at få mere viden om hvad servicedesign er og hvordan teorierne anvendes inden for udvikling, omsorgs-, sundheds- og velfærdsydelser?

Så har vi her et modul til dig.

På modulet har vi fokus på hvordan du struktureret og professionelt kan deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring afdækning af behov for, udvikling af og tilrettelæggelse af servicedesign på velfærdsydelser.

Vi vil komme ind på emner som kulturelle forskelle og sammenhænge, livsstil og levevilkår, etnologi, adfærd og behov, granskning, forskellige perspektiver på ydelsen, kommunikation ift. forventning og oplevelse, sociologi, innovativ formgivning – æstetiske og funktionelle egenskaber ved ydelser samt borgerinddragelser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden, blandt andet gennem studieøvelser knyttet til hvert emne.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil kunne anvende centrale kulturelle og sociologiske teorier, metoder og redskaber i praksis i udvikling af servicedesign på velfærdsydelser og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og borgere.

Du bliver i stand til at deltage i udvikling og tilrettelæggelse af servicedesign på velfærdsydelser og deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring afdækning af behov for, udvikling af og tilrettelæggelse af servicedesign på velfærdsydelser. Dermed er du også i stand til i en struktureret sammenhæng at udvikle egen praksis.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
30.01.2019

Slut
22.03.2019

Tilmeldingsfrist
05.12.2018

Tidspunkt
Ferie i uge 8

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING