Velfærdsteknologi og mennesker

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan teknologi påvirker mennesker, samt hvordan velfærdsteknologi implementeres?

Så har vi her et modul til dig. På modulet tager vi udgangspunkt i social- og sundhedssektoren og dit arbejdsområde. Med social- og sundhedssektoren som ramme opnår du viden om, hvordan teknologi påvirker mennesker, samt hvordan velfærdsteknologi implementeres.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet ser vi på emner som etik, motivation og læring, videnskabsteori, menneskesyn, opmærksomhed og anerkendelse samt teori om sundhedsprofessionen. Du lærer at kunne fremme innovative processer på arbejdspladsen i forhold til omsorg, velfærd og velfærdsteknologi ved hjælp af færdigheder i kommunikation og formidling, samt videndeling.

Hvordan arbejder vi på modulet?
I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis og få muligheder for at se og afprøve nogle teknologier. Dette gør vi bl.a. ved at inddrage nogle konkrete teknologiske løsninger i undervisning.

I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som en som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?
Du får viden om og forståelse for hvordan teknologi påvirker mennesker og hvordan indføring af velfærdsteknologi kan påvirke egen og andres opfattelse af faglig identitet.

Du bliver i stand til at anvende metoder og redskaber til indføring, brug og evaluering af velfærdsteknologi, samt vurdere brugerens behov og problemstillinger.

Du vil kunne håndtere innovative processer på arbejdspladsen og deltage i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Velfærdsteknologi og mennesker, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
06.12.2018

Slut
28.03.2019

Tilmeldingsfrist
24.10.2018

Tidspunkt
Ferie i uge 52 og uge 8

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING