Velfærdsteknologi og organisation

Er du interesseret i at vide mere om de organisatoriske rammers betydning for implementering af og brug af velfærdsteknologi?

Så har vi her et modul til dig. På modulet tager vi udgangspunkt i social- og sundhedssektoren og dit arbejdsområde. Med social- og sundhedssektoren som ramme opnår du viden om, hvordan velfærdsteknologi implementeres ud fra et organisatorisk perspektiv.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet ser vi på emner som ledelse og organisation og samfundsmæssige rammer (f.eks. lovgivning og målsætning) for vurdering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

Hvordan arbejder vi på modulet?
I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis. Dette gør vi bl.a. ved at inddrage praktiske eksempler og dine praksiserfaringer i undervisningen. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som en som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?
Du får viden om de organisatoriske rammers betydning for analyse af behov for velfærdsteknologi, implementering, brug og evaluering af velfærdsteknologi og viden om centralt anvendt organisationsteori og metode. Du vil kunne anvende centrale organisatoriske metoder og redskaber i relation til analyse af behov for implementering, brug og evaluering af velfærdsteknologi

Du opnår innovationskompetencer med henblik på at deltage aktivt i udviklings- og forandringsprocesser i offentlige organisationer, organisering af arbejdsgange og organisationsformer samt samarbejde på tværs af offentlig og privat sektor.

Du bliver i stand til at varetage en velfærdsteknologisk vurdering med vægt på, hvorledes en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velfærdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere/medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Du vil kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring de organisatoriske udfordringer i relation til analyse af behov for implementering, brug og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger i praksis.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen Velfærdsteknologi og organisation, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
29.08.2018

Slut
12.12.2018

Tilmeldingsfrist
14.06.2018

Tidspunkt
Ferie i uge 42

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING