VVS-installation

På akademiuddannelsen i VVS-installation har du mulighed for at tage en fuld VVS-autorisation eller en delautorisation i Vand og afløb

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde med følgende opgaver:

 • Håndtere og lede installationstekniske projekter
 • Håndtere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer
 • Håndtere et autorisationsmæssigt ansvar.
 • Projektere, dokumentere og gennemføre VVS-tekniske projekter
 • Gennemføre praksisnære VVS-tekniske problemløsninger under hensyns-tagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold
 • Vurdere anlægsformer samt vælge relevante og tidssvarende fordelagtige løsninger i forbindelse med VVS-tekniske projekter

For at opnå fuld VVS-autorisation skal du gennemføre følgende fag:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Varmeinstallation bygninger
 • Gas A
 • Gasfejlfinding og Gas B
 • Afgangsprojekt

For at opnå delautorisation i Vand og afløb skal du gennemføre følgende fag:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø

Hvem kan tage uddannelsen?
Du kan tage uddannelsen, hvis du har gennemført en følgende uddannelser:

 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet herover. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Lær at håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg.
  24.10.2019
  Vvs-installation
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer.
  25.02.2020
  Vvs-installation
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Lær om dokumentation og teknisk beregning På faget 'Grundlæggende VVS-tekniske begreber' får du færdigheder til at lave...
  30.04.2019
  Vvs-installation
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed.
  04.09.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg.
  03.06.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg.
  22.10.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik.
  20.08.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Opnå fuld autorisation inden for VVS med et målrettet e-learningsforløb for maskinmestre.
  01.10.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION