En faglig overbygning på dit svendebrev

VVS-installationer er ikke længere kun et spørgsmål om vandhaner og afløb. I dag beskæftiger VVS-installatører sig også med områder som varme, gas, sanitet, indeklima, kvalitet, sikkerhed og miljø.

Med en akademiuddannelse i VVS-installation kan du håndtere og lede installationstekniske projekter. Du kan vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger.

Du kan også indgå i samarbejde om installation og drift af gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer.

Forberedelse til dit studie
Er det længe siden, du sidst har været på ”skolebænken” og beskæftiget dig med metode og opgaveskrivning. Så anbefaler vi dig at deltage på vores studieforberedende forløb, Lær at være studerende. Her lærer du teknikker, der giver dig det bedste udgangspunkt for at komme godt i gang med dit uddannelsesforløb.

Autorisation

Du har mulighed for at tage både en fuld og en delautorisation i VVS som en del af akademiuddannelsen i VVS-installation.

Ønsker du at tage en fuld autorisation, skal du bestå en række moduler og en autorisationsprøve. Du kan derefter søge Sikkerhedsstyrelsen om en autorisation.

Tager du en fuld autorisation i VVS-installation, svarer det til en hel akademiuddannelse i VVS-installation.

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et.

I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den lærte teori til eksempler fra dit daglige arbejde.

Uddannelsens indhold

Med en akademiuddannelse i VVS-installation får du viden, som er efterspurgt inden for VVS-installationsbranchen.

Uddannelsen er bygget op omkring specifikke fagmoduler, som klæder dig på til at kunne tage en fuld VVS-autorisation.

Fuld autorisation

Ønsker du at opnå en fuld autorisation i VVS, skal du gennemføre og bestå følgende moduler:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Varmeinstallation bygninger
 • Gasteknisk teori
 • Gasfejlfinding
 • Afgangsprojekt

Delautorisation

Det er også muligt at tage en delautorisation i 'Vand og afløb'.

Det kræver, at du gennemfører udvalgte fag fra uddannelsen:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Delautorisationsprøve

 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brancheerfaring, typisk som VVS'er eller smed.

Uddannelsen giver dig mulighed for at opnå en fuld autorisation som VVS-installatør.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler samt et eller flere valgfri moduler. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler (40 ECTS):

 • Sanitet
 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber

Valgfrie moduler (10 ECTS):

 • Varmeinstallation bolig
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring
 • Varmeinstallation bygning
 • Gasteknisk teori
 • Gasfejlfinding
 • Salgs- og kundeforståelse
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Forretningsudvikling
 • Ventilationsteknik

Afgangsprojekt (10 ECTS):

 • Afgangsprojekt
Undervisningsform

Akademiuddannelsen i VVS-installation er en fleksibel deltidsuddannelse. Det vil sige, at du kan vælge den løsning, der passer dig bedst. Enten ved at tage en fuld akademiuddannelse eller blot enkelte moduler ad gangen.

Optagelseskrav

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse - som i denne sammenhæng er smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig uddannelsen via hjemmesiden ucn.dk/vvs-installation

Tilskud og økonomisk støtte

Til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademiniveau via Omstillingsfonden.

For at være berettiget til midlerne skal du være

 • ufaglært eller faglært
 • i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne)

Læs mere om tilskud via Omstillingsfonden på ucn.dk/omstillingsfonden

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse - bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte og branchespecifikke kompetencefonde.

Vi kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), der er relevant(e) for dig.

Studieordning og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

Moduler9 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  19.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  20.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  27.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  06.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.11.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  01.09.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  11.10.2021
  Valgfrit
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 83
  maas@UCNact2learn.dk

  Erhverv