VVS-installation

På akademiuddannelsen i VVS-installation har du mulighed for at tage en fuld VVS-autorisation eller en delautorisation i Vand og afløb

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde med følgende opgaver:

 • Håndtere og lede installationstekniske projekter
 • Håndtere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer
 • Håndtere et autorisationsmæssigt ansvar.
 • Projektere, dokumentere og gennemføre VVS-tekniske projekter
 • Gennemføre praksisnære VVS-tekniske problemløsninger under hensyns-tagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold
 • Vurdere anlægsformer samt vælge relevante og tidssvarende fordelagtige løsninger i forbindelse med VVS-tekniske projekter

For at opnå fuld VVS-autorisation skal du gennemføre følgende fag:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Varmeinstallation bygninger
 • Gas A
 • Gasfejlfinding og Gas B
 • Afgangsprojekt

For at opnå delautorisation i Vand og afløb skal du gennemføre følgende fag:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø

Hvem kan tage uddannelsen?
Du kan tage uddannelsen, hvis du har gennemført en følgende uddannelser:

 • Smedeuddannelsen (med specialer)
 • VVS-uddannelsen

Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet herover. Du skal tilmed have minimum to års erhvervserfaring.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på akademiuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Dag/Aften

  Lær at håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg.
  24.10.2019
  Vvs-installation
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer.
  25.02.2020
  Vvs-installation
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed.
  12.03.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg.
  17.09.2018
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.
  15.01.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik.
  20.08.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Opnå fuld autorisation inden for VVS med et målrettet e-learningsforløb for maskinmestre.
  01.03.2019
  Vvs-installation
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Maria Ahrenholt Svendsen
  Kursussekretær

  72 69 16 93
  maas@ucnact2learn.dk

  TEKNOLOGI OG PRODUKTION

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer