Gasfejlfinding

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Forudsætning: Gasteknisk teori

På faget ’Gasfejlfinding’ lærer du, at vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger samt formidle disse løsninger til relevante brugere.

Desuden lærer du at anvende metoder til systematisk at afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Endvidere får du kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik:

  • Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg
  • Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg
  • Fejlfinding på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
  • Servicering større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
  • Gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.
  • Dimensionering og etablering af større gastekniske anlæg med tilhørende automatik
  • Gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations- og aftrækssystemer
  • Myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg
  • Gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning

Tilskudsmuligheder

Der findes flere kompetencefonde, som du kan søge. Vi opfordrer derfor til, at du kontakter din fagforening, som kan hjælpe dig med at afklare hvilke(n) fond(e), som er relevant(e) for dig.

Covid-19 og efterårets undervisning

Hvis du grundet covid-19 bliver forhindret i at deltage i undervisning med fysisk fremmøde, har du mulighed for at følge din undervisningen online hjemmefra.

Opsummering

Pris
kr. 16.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.
Prisen er incl. 1 eksamensforsøg og der må påregnet gebyr for reeksamination.

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv