Gasfejlfinding og Gas B

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Forudsætning: Gas A.

På faget ’Gasfejlfinding og Gas B’ lærer du, at vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger samt formidle disse løsninger til relevante brugere.

Desuden lærer du at anvende metoder til systematisk at afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Endvidere får du kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik:

  • Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg
  • Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg
  • Fejlfinding på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
  • Servicering større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
  • Gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.
  • Dimensionering og etablering af større gastekniske anlæg med tilhørende au-tomatik
  • Gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations- og aftrækssystemer
  • Myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg
  • Gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
25.02.2020

Slut
23.04.2020

Tilmeldingsfrist
10.02.2020

Tidspunkt
25.2 + 3.3 + 10.3 + 12.3 + 17.3 + 24.3 + 31.3 + 2.4
Vejledning 14.4
Eksamen 23.4

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION