Gasfejlfinding og Gas B

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer

Forudsætning: Gas A.

På faget ’Gasfejlfinding og Gas B’ lærer du, at vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger samt formidle disse løsninger til relevante brugere.

Desuden lærer du at anvende metoder til systematisk at afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Endvidere får du kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik:

 • Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg
 • Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg
 • Fejlfinding på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
 • Servicering større gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik
 • Gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.
 • Dimensionering og etablering af større gastekniske anlæg med tilhørende au-tomatik
 • Gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations- og aftrækssystemer
 • Myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg
 • Gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Er i job
 • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 16.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.
Prisen er incl. 1 eksamensforsøg og der må påregnet gebyr for reeksamination.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau, som de førnævnte. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Opfylder du ikke adgangskravene, kan du muligvis blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Du kan kontakte Line Tellefsen på 72691744.

Start
17.12.2019

Slut
03.02.2020

Tilmeldingsfrist
10.02.2020

Tidspunkt
Teori 17.12 + 20.1
Praksis 21. + 22.1 + 23.1 + 24.1 + 27.8 + 28.1 + 29.1 + 301
Eksamen 3.2

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv