GVS-mesteruddannelsen - målrettet forløb for maskinmestre

Få mulighed for at opnå fuld autorisation inden for VVS med et målrettet e-learningsforløb for maskinmestre

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Er du maskinmester og arbejder du i en organisation, hvor der er brug for en virksomhedsautorisation inden for VVS, så er det nu muligt at deltage på en helt ny videreuddannelse.

Uddannelsen klæder dig på med de nødvendige kompetencer i forhold til at blive faglig ansvarlig i en autoriseret eller godkendt virksomhed. Efter bestået uddannelsesforløb er du rustet til at søge fuld autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen. Uddannelsen er udviklet i  samarbejde med Maskinmesternes forening.

Fleksibelt e-learningsforløb

Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse på akademiniveau. For at imødekomme en maskinmesters behov for fleksibilitet udbyder vi uddannelsen, som et e-learningsforløb, som betyder, at størstedelen af uddannelsen kan foregå fra din bopæl eller virksomhed. Der vil være 1-2 fremmødedage pr. modul.

Uddannelsens indhold

Du skal gennemføre og bestå følgende moduler:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber - Mødedage: 6.10 + 20.10 + 10.11 + eksamen 17.11.20
 • Sanitet - Mødedage 1.12 + 17.12 + 5.1 + eksamen 14.1.21
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø - Mødedage: 25.1 + eksamen 15.2.21
 • Gasteknisk teori - Mødedage: 18.3 + eksamen 25.3.21
 • Gasfejlfinding - Gennemføres hos Learnmark, Horsens -  Mødedage: 20.4 + 21.4 + 22.4 + 23.4 + 26.4 + 27.4 + 28.4 + eksamen 29.4 + 30.4
 • Afgangsprojekt - Mødedage kommer snarest – Perioden: 3.5 - 24.6.21 hvor der er eksamen

Hvert modul afsluttes med en individuel prøve, og bedømmelsen sker efter 7-trins-skalaen. Afgangsprojektet afsluttes med bestået/ikke bestået.

Afklaring af dine kompetencer

Har du allerede kompetencer inden for VVS-området kan du købe en realkompetencevurdering, som er en vurdering af om du allerede har kompetencer, som svarer til et eller flere moduler på akademiuddannelsen. Læse mere her realkompetencevurderingen.
Prisen for en realkompetencevurdering ved UCN act2learn er 2.400 kr. i forhold til ansøgning om et kompetencebevis for et modul på 10 ECTS-point og 1.400 kr. i forhold til ansøgning om kompetencebevis for et modul på 5 ECTS-point.

Faglig erhvervserfaring

Du skal have erhvervsfaglig erfaring på VVS.

Du skal uddybe nedenstående punkter og sende relevant dokumentation til os ved tilmeldingen:

Hvad har du af erfaring inden for nedenstående områder:

 • VVS-tekniske symboler og VVS-tekniske komponenter.
 • Afkortning, afgratning og bukning af rør, blød og hård lodning af rør.
 • Montage af PEX-rør, samling med kompressionsfittings og trykprøvning.
 • Afløbskonstruktioner og faldstammer.
 • Lovgivning på området.

Du kan blot skrive hvilke kursus/uddannelse eller erfaring, som du har under de enkelte punkter.

Har du ikke ovenstående faglig erhvervserfaring, er det muligt at få den viden via forberedelseskursus/værkstedskursus.

Tilmelding til forberedelseskursus/værkstedskursus.

Adgangskrav

Maskinmestre med en relevant erhvervsfaglig uddannelse inden for VVS og praktisk erfaring.

Spørgsmål og tilmelding

Spørgsmål: Uddannelseskonsulent Vicki Banch Friis Frederiksen på tlf. 72 69 17 34, mail: vbff@ucnact2learn.dk.

Tilmelding: Kursussekretær Maria Svendsen på tlf. 72 69 16 83, mail: maas@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 58.500,00 momsfri

De dage hvor der er kursus hos UCN act2learn vil der være forplejning.

Betaling vil foregår i 2 rater. 1 i efteråret 2020 og 1 i foråret 2021.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
Uddannelsen er tilrettelagt så den tager knap 1 år. Uddannelsen starter mandag den 5. oktober 2020 og slutter fredag den 24. juni 2021.

Point
45 ECTS

Optagelseskrav
Maskinmestre med en relevant erhvervsuddannelse inden for VVS.Hvis du ikke opfylder dette, tilbyder vi dig et værkstedskursus, som afholdes af Learnmark, Horsens.

Start
05.10.2020

Slut
24.06.2021

Tilmeldingsfrist
14.09.2020

Tidspunkt
Se ovenstående datoer

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv

Vicki Banch Friis Frederiksen
Salg- og forretningsudvikler, Teknologi og produktion

72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Erhverv