Sanitet

Lær at håndtere arbejdet på sanitetstekniske forsyningsanlæg

Forudsætning: Grundlæggende VVS-tekniske begreber.

På faget ’Sanitet’ lærer du at håndtere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at forestå drift og vedligehold af disse. 

Endvidere kan du anvende forskellige metoder til at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg samt at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer.

  • Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj
  • Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj
  • Projektering og dimensionering af sanitetstekniske forsyningsanlæg
  • Vurdering af installationsformer og valg af relevante og tidssvarende løsninger

Få op til 40.000 kr. til efteruddannelse

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. fra Omstillingsfonden om året? Til og med 2021 kan du således få helt op til 40.000 til din efteruddannelse på UCN act2learn.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
22.10.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
08.10.2019

Tidspunkt
22.10 + 29.10 + 5.11 + 7.11 + 12.11 + 19.11 + 28.11
Vejledning 3.12
Eksamen 17.12

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv