Gas A

Lær at håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg

Forudsætning: Grundlæggende VVS-tekniske begreber.

På faget ’Gas A’ lærer du, at anvende de værktøjer der bruges til at projektere, dimensionere og etablere almindelige gastekniske anlæg med tilhørende automatik.

Endvidere får du kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger vedrørende almindelige gastekniske anlæg.

  • Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer
  • Vurdering af gas- og varmetekniske installationsformer samt valg af relevante og tidssvarende løsninger
  • Dimensionering og etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik
  • Gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftrækssystemer
  • Gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og bygning
  • Myndighedsbestemmelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gas-tekniske anlæg

OBS: Hvis du er faglært eller ufaglært, har du mulighed for at søge om støtte fra omstillingsfonden på op til kr. 10.000,00 årligt til at dække din deltagerbetaling på akademi- eller diplomuddannelser. Se mere om mulighederne her.

Opsummering

Pris
kr. 4.500,00 momsfri

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8:30-15:30, samt vejledning og eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet skal du have en ungdomsuddannelse; det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.10.2019

Slut
25.11.2019

Tilmeldingsfrist
09.10.2019

Tidspunkt
24.10 + 31.10 + + 5.11 + 7.11
Vejledning 14.11
Eksamen 25.11

Kontakt

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION