Børn- og Unge Topmøde

Denne side indeholder vores faglige materiale fra KL Børn- og Unge topmøde 2017

Her kan du få viden om, hvilke faglige fokusområder der særligt optager os i relation til efter- og videreuddannelse hos UCN act2learn indenfor det pædagogiske børne- og unge område.

Vi tilbyder mange mulige samarbejdsmuligheder og efteruddannelsesaktiviteter – herunder bl.a. diplomuddannelser, akademiuddannelser, konsulentydelser, temadage, kurser, skræddersyede organisationsforløb mm. Vi kommer også helt ud i jeres praksis og hjælper med faglig observation, sparring og vejledning.

BØRN I VANSKELIGHEDER
DATABASERET SKOLELEDELSE
FORMATIV FEEDBACK

FORMATIV FEEDBACK

Artikel: Et blik på formativ feedbackkommunikation i praksis, Niels Bech Lukassen (PDF)

Artikel: Learning strategy meta-analysis, A.S. Donker (PDF)

Artikel: Metacognition and Cognitive Monitoring, John H. Flavell (PDF)

Artikel: Students as the definitive source of formative assessment, Heidi L. Andrade (PDF)

Artikel: Studies in Higher Education, David J. Nicol & Debra Macfarlane-Dick (PDF)

Artikel: Teaching Intelligence, David N. Perkins & Tina A. Grotzer (PDF)

Artikel: Focus on Formative Feedback, Valerie J. Shute (PDF)

Artikel: The Power of Feedback, John Hattie and Helen Timperley (PDF)

FORÆLDRESAMARBEJDE
FÆLLESSKABENDE PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK
HAR DU TJEKKET DIN DATA-PRAKSIS?
INDSATSER MOD MOBNING

INDSATSER MOD MOBNING

Artikel:  Læs mere om mobning, Red Barnets hjemmeside

Video: Hvorfor opstår mobning? You Tube

KONFLIKTHÅNDTERING
KONSOLIDERING AF LÆRING
LÆREPLANER I DAGTILBUD
LÆRINGSSAMTALEN
NEUROPÆDAGOGIK

NEUROPÆDAGOGIK

Video: Stillfaceeksperiment, You Tube

Video: Dan Siegel fortæller om spejlneuronernes virkning, You Tube

Video: Protokonversation, You Tube

Video: HENRY, You Tube

Video: Sneesing mom, You Tube

Video: Sneesing mom, You Tube

Video: The Marshmallow Test, You Tube

Video: Tvilling eksperimentet: Hvor ondt gør mistillid? You Tube

PROFESSIONELLE LÆRINGSSAMTALER
RELATIONS- OG RESSOURCEORIENTERING

RELATIONS- OG RESSOURCEORIENTERING

Artikel: ICDP, Heidi Trude Holm (PDF)

SAMARBEJDSBASEREDE LÆREPROCESSER I SKOLEN

SAMARBEJDSBASEREDE LÆREPROCESSER I SKOLEN

Artikel: IT og feedbackprocesser i folkeskolen, Dina Dot Dalsgaard Andersen, Niels Bech Lukassen & Charlotte Madsen (PDF)

SELVREGULERET LÆRING

SELVREGULERET LÆRING

Professionsudvikling og uddannelsesforskning, Link

Uddrag: Selvreguleret læring, Dorthe Geisnæs & Preben Olund Kirkegaard (PDF)

SILK

SILK

Video: Silk, You Tube

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Publikationer