Konference - Den nye mobbeforskning og lokal kompetenceudvikling

Hvordan styrkes fagpersoners kompetencer i forhold til at forebygge og håndtere mobning ud fra et fællesskabsorienteret mobbesyn?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Danske Professionshøjskoler giver nu ledelser og fagpersonale i alle landets kommuner og institutioner få mulighed for gratis at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at forebygge og håndtere mobning i den lokale praksis. Kompetenceudviklingsforløbet bygger på det fællesskabsorienterede mobbesyn, der definerer mobning som et gruppefænomen frem for den klassiske mobber-offerforståelse

Kompetenceudviklingsforløbet omfatter et digitalt undervisningsmateriale på EMU, som er udviklet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det digitale undervisningsmateriale kombinerer tekster og fagvideoer med konkrete vejledninger og øvelser, som ledelse og fagpersonale selv arbejder med ved møder, workshops og andre lignende fora. og derefter omsætter i den lokale praksis.

Projektet er finansieret af satspuljemidler til forebyggelse og bekæmpelse af mobning.

Program for dagen

Kl. 09.30 - Formiddagskaffe
Kl. 10.00 - Velkomst v. Styrelsen for Undervisnsing og Kvalitet og Danske Professionshøjskoler
Kl. 10.10 - Præsentation af det digitale undervisningsmateriale v. projektleder og lektor Jette Maksten, UCN act2learn
Kl. 10.30 - Organisatorisk udvikling og forandring - hvordan? v. lektor og uddannelseskoordinator Lisbeth Alnor, VIA University College

Hvordan kan vi på et organisatorisk niveau arbejde med skabe forandringer i forebyggelse og håndtering af mobning? Oplægget sætter spot på, hvad en organisation er og hvordan en organisation fungerer og hvilke organisatoriske elementer, der med fordel kan arbejdes med i arbejdet med mobning.
Kl. 11.00 - Mobning som fænomen - foredrag v. lektor og Ph.d. Stine Kaplan Jørgensen, Københavns Professionshøjskole

Foredraget vil, med baggrund i ny mobbeforskning, præsentere hvordan man kan forstå mobning som fænomen, hvilke mekanismer der på spil og hvilke centrale tegn på mobning der ofte viser sig. Derudover vil oplægget komme med forslag til, hvordan man kan professionalisere håndteringen af mobning i danske ungdomsuddannelser, skoler og institutioner.
Kl. 12.15 - Frokost
Kl. 13.00 - Interview om erfaringer fra praksis v. docent Christian Quvang, UC Syd

Interviewet har fokus på erfaringer i forbindelse med udviklingen og afprøvningen af forskellige lokale indsatser mod mobning, som har været gennemført i 5 dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.
Kl. 13.30 - Workshop - incl. kaffe undervejs

Daginstitution v. adjunkt Sandie Ravn Nielsen, UCN act2learn

I workshoppen sætter vi målrettet fokus på den særlige viden om mobning på daginstitutionsområdet. Her bliver man præsenteret for modulindholdet og kommer evt. til at afprøver noget af materialet.

Skoleområdet v. lektor Karen Stougaard, UC Lillebælt

I workshoppen sætter vi målrettet fokus på viden om mobning i skoleområdet, primært med fokus på mellemtrinnet. Her bliver man præsenteret for modulindholdet og kommer evt. til at afprøver noget af materialet.

Ungdomsuddannelser v. docent Christian Quvang, UC Syd

I workshoppen sætter vi fokus på det, der gør sig særlig gældende for mobning på ungdomsuddannelsesområdet. Her bliver man præsenteret for modulindholdet og kommer evt. til at afprøver noget af materialet.

Kl. 14.45 - Afslutning v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Danske Professionshøjskoler

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding nødvendigt af hensyn til det praktiske.

Ved tilmelding beder vi dig afgive ønske om, hvilken workshop du ønsker at deltage i.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
06.12.2018

Slut
06.12.2018

Tilmeldingsfrist
26.11.2018

Tidspunkt
6.12, kl. 09.30-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING