LEADER-LAB

Et netværk, som fortsætter din ledelsesfaglige udvikling efter endt uddannelse

Hos UCN act2learn har vi altid ledere og ledelse på dagsordenen. Derfor etablerer vi nu velorganiserede ledernetværk, hvor du som leder kan mødes og netværke med andre ledere om ledelse som det fælles omdrejningspunkt.

Vi kalder vores netværkstiltag for LEADER-LAB, fordi vi i netværket har fokus på at udvikle ledere. Formålet med LEDER-LAB er at få synergi til at opstå. Derudover ønsker vi også, at alle netværksdeltagerne udvikler sig som ledere.

Udbytte
Som deltager i LEADER-LAB indgår du i en netværksgruppe med maks. 6 deltagere i alt. Fælles for alle netværksgrupperne er, at deltagerne er ledere i deres daglige virke, og at netværksgrupperne har ledelse som fagligt omdrejningspunkt. LEADER-LAB er dermed din direkte vej til et fagligt forum, hvor fokus er rettet på dit professionelle virke, og hvor du har mulighed for at:

 • Udvikle dine lederkompetencer og dig selv som leder.
 • Få sparring, støtte og inspiration.
 • Udvide dine lederperspektiver via teoretiske input og fordybelse i relevante temaer.
 • Arbejde med dine konkrete ’real-life’ ledelsesmæssige udfordringer i et fortroligt rum med andre ledere.
 • Udveksle erfaringer med andre ledere om ledelsesmæssige problemstillinger.
 • Skabe værdifulde relationer til andre ledere.

Vi tror på at bæredygtige og ambitiøse netværk skal faciliteres og ledes professionelt. Det sikrer, at du som deltager oplever, at hvert netværksmøde giver mening og skaber værdi.

Møderne skal styres og ledes, så der skabes rum for inspiration, læring og feedback. Vi stiller de udfordrende spørgsmål, sikrer struktur og sparker liv og gejst ind i netværksgruppen, så alle oplever, at de får udbyttet af deres investering.

LEADER-LAB giver dig:

 • Netværksgrupperne mødes 4 gange om året á 4 timers varighed (oktober, januar, marts og juni).
 • Hvert netværksmøde faciliteres af UCN act2learns ledelseskonsulenter.
 • Til hvert netværksmøde holder facilitatoren et fagligt oplæg om ledelse, som danner udgangspunkt for mødets fokusområde. Deltagerne har selv indflydelse på, hvilket emne der ønskes fokus på.
 • Hver netværksgruppe sammensættes af facilitatorerne fra UCN act2learn efter en samtale med den enkelte deltager. Grupperne sammensættes ud fra de tematikker og ledelsesmæssige udfordringer, som deltagerne giver udtryk for. Hvis I allerede er en gruppe af ledere, som ønsker en lukket gruppe, er det muligt.
 • Netværksgrupper kan begynde på alle tidspunkter af året, blot der er deltagere til en ny gruppe.

Opsummering

Pris
kr. 6.500,00 ekskl. moms

Denne pris gælder ved tilmelding i 2017. Herefter er prisen kr. 8.000,00 (ekskl. moms).

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Personlig udviklingssamtale med facilitator og 4 netværksmøder á 4 timer
Den specifikke opstartsdato i september, aftales med den enkelte netværksgruppe og ønsker netværksgruppen at fortsætte efter slutdatoen i juni, aftales dette også med facilitator

Kontakt

Pia Ovesen
Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION