Mobbekonference

Hvad ved vi om udstødelsesprocesser, som kan hjælpe skoler og institutioner til at forebygge og håndtere mobning?

Hvordan kan vi bringe nye handlemuligheder ind, som tager afsæt i skolens og institutionens kerneopgave? Hvordan bringes didaktik og fællesskaber i centrum på måder, hvor det faglige og det sociale ikke adskilles?

Hvad ved vi om børn og unges brug af sociale medier, som kan hjælpe fagpersonalet med at forstå, hvad der foregår i fællesskaber præget af mobning?

På mobbekonferencen bliver du klogere på disse spørgsmål, ligesom du også vil blive præsenteret for et nyt læringsmateriale, der tilbyder fagpersonale mobbefaglig kompetenceudvikling funderet på solid forskning.

Nyt læringsmateriale - lokal kompetenceudvikling

På konferencen bliver du præsenteret for et læringsmateriale til ledere og pædagogisk personale, der ønsker at styrke deres kompetencer til at forebygge og håndtere mobning i deres lokale praksis i kommuner, på ungdomsuddannelser, i skoler og i dagtilbud.

Læringsmaterialet bygger på nyeste viden om mobning, heriblandt Helle Rabøl Hansens og Jette Kofoeds forskning. Materialet er udviklet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og ligger frit tilgængeligt på Danmarks læringsportal EMU.DK.

Program for dagen

Kl. 09.30 - Formiddagskaffe
Kl. 10.00 - Velkomst og præsentation af læringsmaterialet v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Danske Professionshøjskoler
Kl. 10.20 - Fællesskabende didaktikker som svar på spørgsmålet: Hvad stiller vi op med klasser ramt af mobning v. Cand Jur og Ph.d. Helle Rabøl Hansen fra NO!SE, Network Of Independent Scholars (in) Education
Kl. 11.35 - Pause
Kl. 11.50 - Workshops

I tre workshops præsenteres læringsmaterialet på EMU målrettet henholdsvist ungdomsuddannelses-, grundskole- og dagtilbudsområdet. På workshoppen får du indsigt i viden på området og introduceres til nogle af de konkrete øvelser, som findes i materialet.

Husk ved tilmelding at angive om du kommer fra ungdomsuddannelse, skole eller dagtilbud.
Kl. 12.30 - Frokost
Kl. 13.15 - Snapchat, skolesorg og hemmelighedstyveri: Hvad sker der med mobning, når teknologier er en del af billedet? v. Lektor og Ph.d. Jette Kofoed fra Aarhus Universitet
Kl. 14.15 - Afslutning v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Danske Professionshøjskoler

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding nødvendigt af hensyn til det praktiske.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
21.03.2019

Slut
21.03.2019

Tilmeldingsfrist
13.03.2019

Tidspunkt
Kl. 09.30-14.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING