Sektorseminar om prøveformer på Pædagogiske diplomuddannelser

Program for dagen

Formål

Landsmødet for diplomuddannelser på det pædagogiske område har besluttet at sætte fokus på vores prøveformer, og hvordan vi kan skabe tydelig sammenhæng mellem modulets formål, læringsmål, indhold, aktiviteter og den anvendte prøveform.

Baggrunden for at sætte fokus på prøveformerne er bl.a. de anbefalinger, som blev fremlagt i de seneste censorrapporter, om at udnytte og videreudvikle prøveformerne i prøveallongen. Disse anbefalinger er løbende blevet drøftet på landsmøderne både i 2017 og i 2018, og vi vurderer nu, at det er tid til at gå mere i dybden med refleksionerne over vores prøveallonge.

Vi ønsker derfor på seminaret at sætte gang i gode drøftelser, inspirere hinanden med praksiseksempler og udvide vores forståelse med oplæg udefra.

Så ønsker du perspektiver på sammenhænge mellem undervisning, modulprøve og den studerendes læring og inspiration til, hvordan du som underviser kan påvirke disse sammenhænge, så skynd dig at sætte kryds i kalenderen.

Målgruppe

Modulansvarlige, undervisere, koordinatorer, vejledere og censorer på diplomuddannelser på det pædagogiske område. Målet er at samle ca. 50 personer i alt på tværs af sektoren.

Tilmelding

Landsmøderepræsentanterne videreformidler invitationen og inviterer egne nøglepersoner, som tilmelder sig via denne side.

Kl. 09.30 - Morgenkaffe.
Kl. 10.00 - Velkommen og rammesætning af dagen.
Kl. 10.15 - Oplæg v. Jens Tofteskov vedr. eksamen - mellem kontrol og udvikling af læring.
Hvordan kan man forstå eksamens betydning? Og hvordan kan man se eksamen som redskab i uddannelserne i sammenhæng med de enkelte faglige mål og den studerendes faglige udvikling? Oplægget tager fat i nogle af eksamens grundlæggende funktioner, legitimitet, validitet, mål og bedømmelse og præsenterer nogle udvalgte eksamensformer og disses styrker og svagheder.
Den store udfordring for uddannelser, herunder også pædagogiske diplomuddannelser, er at bruge eksamensformer, som faktisk omhandler og bedømmer de ønskede læringsmål og som samtidig har en positiv indflydelse på de studerendes læringsproces. Denne udfordring sættes til debat undervejs i oplægget.
Kl. 11.15 - Proces på baggrund af formiddagens oplæg. Deltagerne arbejder med pointer fra oplæg i forhold til egen praksis.
Kl. 12.00 - Frokost.
Kl. 12.45 - Praksiseksempler fra 2-3 undervisere.
Kl. 13.45 - Kaffe og drøftelse af praksiseksempler.
Kl. 14.15 - Oplæg v. Lene Tanggaard - Hvordan kan man på de pædagogiske diplomuddannelser tænke i nye baner ift. modulprøver? Hvordan kan der skabes større læring i forbindelse med modulprøven og samtidig også måle de studerendes kompetencer? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til?
Kl. 15.15 - Proces på baggrund af oplæg. Giver det anledning til nye tiltag?
Kl. 15.45 - Opsamling og afslutning på dagen.

 

 

Opsummering

Pris
kr. 600,00 ekskl. moms

Deltagergebyret er incl. forplejning

Seminaret afholdes i lokale 5.2.10 og 5.2.11.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
12.09.2019

Slut
12.09.2019

Tilmeldingsfrist
01.06.2019

Tidspunkt
Kl. 09.30-16.00

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring