Skoleledelse i praksis 2018 - Udfordringer og dilemmaer

Kom med på konference om skoleledelse i Odense.

Landets syv professionshøjskoler er gået sammen om en konference, der sætter fokus på skoleledelse i praksis anno 2018. 

Det er en levende konference, der skabes med skoleledere og med input fra andre relevante aktører fra hele uddannelsessektoren. Du er med andre ord selv med til at sætte dagsorden for dagen.

Programmet byder på workshops, paneldebatter og inspirationsoplæg, og du får nye perspektiver på dét, der rører sig inden for skoleledelse anno 2018.

Fortæl os om dine største ledelsesdilemmaer når du tilmelder dig
Konferencen har to runder med workshops, hvor vi arbejder med aktuelle dilemmaer, som er indmeldt forud for konferencen.

Programmet foreslår som et udgangspunkt mulige tematikker for generelle ledelsesdilemmaer og de skal alene læses som vejledende. Det færdige program for de to workshops bliver udviklet med input fra jer og kan følges på professionshøjskolernes hjemmesider.

Vi henvender os til
Skoleledere og skoleledelsesteams, skolechefer, børne- og ungechefer samt pædagogiske chefer og ledere.

Program

09.30-10.00     Indskrivning og morgenkaffe

10.00-10.15     Velkomst v/Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Rektorforeningen. 

10.15-11.30     Workshops runde 1:

  •  WS 1: Ledelse af og i professionelle læringsfællesskaber
  •  WS 2: Samarbejde mellem forvaltning og skoler, der fremmer elevernes læring
  •  WS 3: Pædagogisk ledelse på distancen

 Ovenstående temaer er vejledende og foreløbige – vi ser frem til at høre dit input. 

11.35-12.30     Keynote: How can school leaders promote great learning for staff and students? Lessons from research and practice Karen Spence-Thomas, bespoke Programme Leader and  Co-Lead, IOE R&D Network London Centre for Leadership in Learning, UC London Institute of Education 

12.30-13.15     Frokost 

13.15-14.30     Workshops runde 2:

  •  WS 1: Ledelse i spændet mellem læringsledelse og styringsopgaver
  •  WS 2: Datadrevet ledelse, observationer og feedback
  •  WS 3: Byg en uddannelse, der tilfører de kompetencer du mangler

 Ovenstående temaer er vejledende og foreløbige – vi ser frem til at høre dit input. 

14.30-15.15    Paneldebat: Læring om skoleledelse i praksis anno 2018. Panelet består af  Søren Nedergaard, kontorchef, Uddannelses- og forskningsministeriet, Claus Hjortdal, Formand for skolelederforeningen, Lotte Groth-Andersen, vicedirektør i STUK, Undervisningsministeriet og Jan Henriksen, direktør Middelfart Kommune, Børn, unge og fritidsforvaltningen og medlem af Børne- og Kulturchefforeningen

15.15-15.30   Afslutning – kort om den ny skolelederuddannelse

Opsummering

Pris
kr. 995,00 ekskl. moms

Konferencen afvikles den 13. marts kl. 09.30-15.30 på UC Lillebælts Campus Odense, Nielsen Bohrs Allé 1, Odense.

Start
13.03.2018

Slut
13.03.2018

Tilmeldingsfrist
28.02.2018

Tidspunkt
Kl. 09.30 - 15.30