Sprogbaseret pædagogik i FVU og OBU

Tag med til gratis temamøde når UCN act2learn sætter fokus på sprogbaseret pædagogik

Arbejder du med forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning for voksne, så tag kollegerne under armen og kom til spændende temamøde.

Genrepædagogikken er udviklet til at fremme marginaliserede elevers læsestandpunkt for herigennem at give disse elever en bedre forudsætning for faglig læring.

Over halvdelen af kursisterne i FVU har en flersproglig baggrund, hvilket giver nogle særlige sproglige udfordringer. På samme måde er de ordblinde voksne i OBU udfordret på grund af et typisk ringe ordforråd/begrebsapparat og manglende erfaring med skriftsproget generelt.

I FVU og OBU er der ofte fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tekster og genrer. Det kan fx være dokumentationstekster, afrapporteringer, indberetninger, mails til kolleger, CV’er og ansøgninger. Med genrepædagogik i FVU og OBU vil fokus rettes mod at blive opmærksom på, at forskellige tekster har forskellige formål, og at blive bevidst om, hvordan fagspecifikke begreber hænger sammen. Temamødet præsenterer en tilgang, hvor man som kursist hjælpes til at opdage de sproglige mønstre, som bruges til forskellige sammenhænge.

I forlængelse af temamødet tilbyder UCN act2learn to workshops, hvor der vil blive mulighed for at samarbejde om udvikling af konkrete FVU- og OBU-undervisningsforløb. Genrepædagogiske metoder som Teaching-learning-cycle, Reading to Learn og Derewiankas model vil blive inddraget, hvorigennem fokus på stilladsering, mundtlighed og differentiering ekspliciteres. De to workshops vil bive præsenteret på temamødet.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
28.02.2018

Slut
28.02.2018

Tilmeldingsfrist
18.02.2018

Tidspunkt
28.02, kl. 14.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING