Temadag - Mødeledelse

UCN act2learn udbyder i samarbejde med Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale en temadag omkring mødeledelse

Den gode mødeledelse

Den gode facilitator eller den kompetente mødedeltager bør først og fremmest ses i forhold til mødets omdrejningspunkt – mødets mål og formål.

  • Hvorfor holder vi dette møde
  • hvad handler mødet om
  • hvordan bør mødet afholdes
  • Hvordan bør mødet ledes

Formål med dagen

At sikre inddragelse af borgeren, styrke samarbejdet og effektiviteten på tværs gennem understøttelse af bedre mødeafholdelse. Samt sikre tydelighed og forventningsafstemning i samarbejdet.

Målgruppen

Alle der er ansvarlige for at gennemføre og facilitere såvel fysiske som online møder. Temadagen er inddelt i de 3 faser et møde normalt gennemløber; før, under og efter. Temadagen er inddelt i de 3 faser et møde normalt gennemløber; før, under og efter.

Før mødet

Her stiller vi skarpt på det vi er samlet om – mødets forberedelse. F.eks., hvorfor holder mødeleder og -deltager dette møde, hvilken tid er til rådighed og lokalets indretning.

Under mødet

Her behandler vi mødets indhold og arbejder med mødelederen og facilitatorens kompetencer ift. at gennemføre et godt mødt, som lever op til det mål og formål der er sat.

Efter mødet

Denne fase handler om feedback, evaluering eller blot afrunding der understøtter at mødeleder og -deltager kan have et vedvarende samarbejde omkring møder.

Temadagen

Temadagen designes og tilpasses som en workshop, hvor deltagerne på egen krop vil prøve de tre faser og dets indhold.

Opsummering

Pris
kr. 1.400,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
12.10.2021

Slut
12.10.2021

Tilmeldingsfrist
15.09.2021

Tidspunkt
12.10, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik