Temadage om narrativ praksis i arbejdet med misbrug

Deltagerne bliver introduceret til elementer fra den narrative teori i relation til arbejde med mennesker med misbrugsrelaterede vanskeligheder

Målgruppe:

Dagene henvender sig til professionelle der arbejder med socialpædagogisk arbejde på specialinstitutioner, botilbud og professionelle der arbejder i behandlingsregi.  Målgruppen er fagpersoner med pædagogisk, social- og sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at integrere elementer fra det narrative perspektiv i deres praksis.

Indhold:

Første temadag d. 5.10.17. kl. 9.00-14.00.  
Introduktion til hvorfor narrativ teori giver mening ift misbrugsbehandling, herunder:

  • Hvordan kan vi forstå, hvad misbrug er?
  • Hvordan handlinger og identitet skabes i og af fortællinger skabt af en selv og/eller af omgivelserne, og hvordan fortællingerne næres af måden andre mennesker be eller afkræfter fortællingen.
  • Hvordan kan man arbejde med at adskille problemet fra personen igennem eksternaliserende samtaler?

Mellem temadagene vil der være en praksisopgave, der omsætter dele af dagens teoretiske indhold. Det vil sige at deltagerne skal lave et konkret tiltag i deres praksis mellem de to dage.

Anden temadag d. 25.10.17 kl. 9.00-14.00.
Traumers betydning i forhold til personens fortællinger og misbruget, herunder:

  • Erfaringer med praksisopgaven
  • Perspektiver på, hvordan man kan arbejde med tidligere og nutidige traumer i misbrugsbehandlingen
  • Hvordan kan man arbejde med at betydningsfulde personer i misbrugerens liv.
  • Dagen afsluttes med et fokus på den enkelte deltagers optagethed og hvordan den optagethed kan fastholdes.

Undervisningsformen på temadagene vil være en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser.

Opsummering

Pris
kr. 3.000,00 ekskl. moms

Prisen er for begge dage.
Der serveres morgenbrød, eftermiddagsfrugt og kaffe/the.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
05.10.2017

Slut
25.10.2017

Tilmeldingsfrist
15.08.2017

Tidspunkt
5.10 + 25.10. Begge dage kl. 09.00-14.00.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING