Temaeftermiddag om demens

Temaeftermiddag om demens for medarbejdere indenfor ældre- og handicapområdet

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forventes det, at antallet af borgere med demenslidelser vil vokse markant. Det ”kalder” på pædagoger og deres kompetencer, at løfte denne opgave på en måde, så det demensramte menneske bevarer sin selvstændighed og livskvalitet.

Udviklingshæmmede bliver ældre og ældre, hvorfor demens i det pædagogiske arbejde på boenheder og væresteder nu bliver tiltagende aktuelt.

Følgende temaer vil blive belyst på temadagen:
Demens og neuropædagogik

  • Hvad sker der i den demensramte borgers hjerne?
  • Hvordan kan vi forstå den demensramte borgers problemskabende reaktioner og adfærd ud fra denne viden?

Demens set i et socialpædagogisk perspektiv

  • Hvordan kan vi som professionelle skabe en relation til den demensramte borger, der fremmer dennes selvbestemmelse og livskvalitet?
  • Hvordan kan vi forebygge problemskabende adfærd hos den demensramte borger?
  • Hvordan kan vi forholde os til en problemskabende adfærd, hvis den opstår, med en konflikt-håndtering uden konfrontation, så den demensramte borger opnår et trygt og værdigt liv?

Demens med særlig fokus på mennesker med udviklingshæmning

  • Hvilken betydning har det for mennesker med udviklingshæmning, hvis de udvikler en demenssygdom?

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Arrangementet er fuldt booket i Aalborg men der er mulighed for, at tilmelde sig i Hjørring den 14.9. Benyt tilmeldingsknappen.
Arrangementet er gratis.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
21.09.2017

Slut
21.09.2017

Tilmeldingsfrist
06.09.2017

Tidspunkt
Kl. 13.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING