Temamøde for familieplejere

UCN act2learn tilbyder i foråret 2018 et nyt uddannelsesforløb for familieplejere. Kom til temadag mandag 9. oktober 2017 og hør mere om uddannelsen

Hvad indeholder uddannelsen?
På temamødet vil du blive præsenteret for akademimodulet for pleje- familier og for nogle af de
temaer, menneske- og læringssyn som indgå i uddannelsen.
Du vil høre mere om, hvad det betyder for dig som studerende og for uddannelsens indhold at fokus lægges på relations- og ressourceori- enteret pædagogik. Du vil få belyst, hvorfor det er vigtigt også at se på kvaliteten af interaktioner frem for udelukkende at fokusere på børn og unges handlinger.
Temamødet vil endvidere give dig mulighed for at få besvaret de spørg- smål, som du måtte have i forbindelse med uddannelse til plejefamilier.

Pilotprojekt bag uddannelse
UCN act2learn har i samarbejde med Brønderslev og Hjørring kommun- er afviklet et pilotprojekt,
hvor familieplejere blev tilbudt uddannelse.
Det er de gode erfaringer fra dette projekt, som nu resulterer i en åben uddannelse for alle
interesserede.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Arrangementet er gratis.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
09.10.2017

Slut
09.10.2017

Tilmeldingsfrist
02.10.2017

Tidspunkt
Kl. 15.00-17.00

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING