Temamøde for plejefamilier

Relationer og tillid!

Det er overskriften for det gratis temamøde for plejefamilier, der ønsker at blive inspireret til, hvordan de kan arbejde med netop relationer og tillid i deres dagligdag.

Tillid i relationen mellem børn og voksne er noget af det, der får det socialpædagogiske arbejde med børn i plejefamilier til at lykkes.

På temamødets første del ser vi nærmere på tillidsbegrebet: Hvad er tillid egentlig for noget? Hvilken viden har vi om, hvordan tillid opbygges – og nedbrydes? Hvad siger børnene om dét at have tillid til de voksne – og hvem har ansvaret for den tillidsfulde relation?

Temamødets anden del vil sætte fokus på relations- og ressourcefokuseret pædagogik i form af ICDP (International Child Development Programme). ICDP er udviklet til forældre og andre nære omsorgspersoner og indeholder blandt andet fire samspilstemaer, som kan være med til at styrke en kærlig og tillidsfuld relation mellem plejeforældre og barn.
Temamødet vil give en kort præsentation af temaerne med særligt fokus på omsorgspersonens ansvar for etablering af en tillidsfuld kontakt.

Mødet vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem kortere tematiske oplæg og små dialoger og refleksioner deltagerne imellem.

Underviserne er lektor Anni Poulsen og lektor Mette Christensen Jensen, begge fra UCN act2learn.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Arrangementet er gratis
Arrangementet foregår i lokale 5.2.10

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
05.12.2018

Slut
05.12.2018

Tilmeldingsfrist
25.11.2018

Tidspunkt
Kl. 09.00-11.30

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING