Ulighedsskabende processer

- hvordan kan dagtilbuddet været med til at mindske uligheden?

Dagtilbud gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner.

Fra forskningen ved vi, at pædagoger og medhjælpere kan styrke børn i udsatte positioners ressourcer, og dermed være med til at forhindre en fastholdelse og reproduktion af social ulighed.

Til temamødet vil du blive præsenteret for nogle af forskningens resultater, og pædagogisk leder af Hanstholm Børnehus, Dorthe Bisgaard vil komme og fortælle om deres arbejde med at etablere familieaftener som et pædagogisk tiltag for at mindske betydningen af social ulighed.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Arrangementet er gratis.
Afholdes i lokale 5.2.10.
Pladserne er først-til-mølle.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
07.11.2017

Slut
07.11.2017

Tilmeldingsfrist
24.10.2017

Tidspunkt
7.11, kl. 15.00-17.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING