Vinderen 2016

Professor Lars Arendt-Nielsen på Aalborg Universitet vandt Den Nordjyske Ledelsespris 2016

Professor Lars Arendt-Nielsen er leder af Aalborg Universitets Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI). Et center der de sidste 30 år, hvor Lars Arendt-Nielsen har stået i spidsen for centret, er vokset fra 2 medarbejdere til ca. 100 forskere. I dag er centret anerkendt over hele verden for sin forskning.

Lars Arendt-Nielsen har opbygget et unikt arbejdsmiljø, som alle er stolte af, og medarbejderne rejser rundt i verden som ambassadører for SMI. Han har en udpræget evne til at uddelegere ansvar til de enkelte medarbejdere efter deres kompetencer og styrker. Lars’ indlevelses- og lederevne har formået at få tæmmet de mange selvstændige og dygtige medarbejdere til en styrke for organisationen, hvor en sund konkurrence med respekt for den enkelte virker fremmende for alle og skaber stolthed i organisationen, lyder det bl.a. i juryens bedømmelse.

Professor Lars Arendt-Nielsen er stolt over at modtage prisen.

”Det er helt specielt at vinde prisen, fordi jeg er i en organisation, hvor det ofte kun er fagligheden der betyder noget. Om faglighed kan man sige, at vi alle sammen er fagligt dygtige på vores område, men det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at man er et godt menneske eller en god leder”, lyder det fra prisvinderen.

Han fremhæver, at det er hans egne medarbejdere, der har indstillet ham til Den Nordjyske Ledelsespris.

”Det betyder faktisk det hele. For uden medarbejdere der støtter op og er positive i at udvikle organisationen, så har du ikke nogen organisation, så har du ikke et miljø med høj faglighed. Det er medarbejderne der skaber alt. Jeg er så den, der orkestrerer det, men det er jo i bund og grund medarbejderne, der skaber værdierne”, fortæller Lars Arendt-Nielsen.

Kontakt

Pia Ovesen
Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

LEDERLIV

Studievejledning

Nyhedsbrev

Netværk i højeste gear

Publikationer