Teknologiforståelse og Build 4.0 i byggebranchen

Udvikling af ny efteruddannelse med start i foråret 2019 rettet mod bygningskonstruktører.

Bygningskonstruktøruddannelserne på de tre professionshøjskoler UCN, VIA og UCL er gået sammen om at udvikle efteruddannelse inden for Teknologiforståelse og BUILD 4.0 målrettet bygningskonstruktører og andre fagprofessionelle fra byggebranchen. Målet er at give indblik i og overblik over digitalisering og de teknologier, der vinder indpas i byggebranchen. Teknologierne forandrer og giver nye muligheder både på byggepladsen, i projektering og planlægning på tegnestuerne og hos leverandørerne.

Vi udvikler to kompetenceforløb:

Teknologiforståelse & BUILD 4.0: Introduktion og et hands-on forløb hvor du får indsigt, viden om og mulighed for at afprøve og arbejde med forskellige digitale teknologier og værktøjer, så du efterfølgende selv kan arbejde videre med dem (10 ECTS diplommodul).

Teknologiforståelse & Programmering: Grundlæggende programmering for eksempel til brug for automatiseret droneflyvning. Intro til Dynamo Visual til brug ovenpå Revit samt Python og lidt om data i forhold til analyse, sikkerhed o.a. (5 ECTS diplommodul)

Undervisningens indhold

Indholdet udvikles i emner, der foreløbigt er skitseret til dette indhold:

 • Digitalisering og Teknologiforståelse
  Mixed reality, Virtual Reality, BIM, Simulering, 3D scanning o.a., teknologiforståelse, introduktion til begrebssæt BUILD 4.0, Industri 4.0, IoT, Big Data, Data-etik, etc.
 • Modellering
  Laser cutter, teknologi, modellering af topologi- og arkitektmodeller, anvendelse og hands-on med introduktion til filtyper, design-thinking etc.
 • Robotteknologi
  f.eks. murerrobotter, ”håndværkerrobotter”, støbeforme, smart-lifte, selvkørende entreprenørmaskiner, teknologi, anvendelse, introduktion til grundlæggende programmering ovenpå åben API
 • 3D-printteknologi
  Eksempler på printede bygninger og materialer, månebasen, teknologi, anvendelse og hands-on, print med forskellige materialer, f.eks. Beton
 • Drone-teknologi
  anvendelse og hands-on med f.eks. introduktion og hands-on til 3. eller 4. generations-programmering ovenpå åben API til brug for eksempel for registrering af byggeskader, fremdrift, byggepladsovervågning, termografi, topografisk scanning, dokumentation af sikkerhedsforanstaltninger, stilladsering etc.
 • Programmeringsforståelse og introduktion til programmering
  viden om og forståelse for programmering indtænkes og udvikles som en del af en projekterendes/udførendes nødvendige fremtidige kompetencefelt. Først og fremmest forståelsesorienteret så man bliver i stand til at til- og fravælge de ny muligheder der så viser sig.

Hvem kan deltage

Bygningskonstruktører og andre fagprofessionelle ansat i alle byggeriets brancher såsom på tegnestuer, hos entreprenører, leverandører, kommuner og organisationer. Derudover ønsker vi også at invitere seniorer fra byggebrancher til efteruddannelse.

Uddannelsesmæssig værdi

Kurserne kan blandt andet anvendes som valgfrie moduler, der kan indgå i flere forskellige diplomuddannelser. Vi arbejder på at få kurserne anerkendt som del af brobygningsforløb til specifikke master- og kandidatuddannelser.

For mere information

På siden her vil vi løbende informere om udviklingen i projektet - så følg med på ucn.dk/build40
Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakt lektor Ulla Ringtved på ulr@ucn.dk

Kontakt

Ulla Lunde Ringtved
Lektor

Tlf. 72 69 15 33
ulr@ucn.dk