Diplomuddannelser

Med en diplomuddannelse kan du få den nyeste viden på dit fagområde, som du kan bruge i dit nuværende eller fremtidige arbejdsliv

En diplomuddannelse er en efteruddannelse på bachelorniveau, som du kan skræddersy til dine personlige ønsker for kompetenceudvikling eller til de kompetencekrav, din arbejdsplads stiller.

Adgangskrav
  • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, har du mulighed for at blive realkompetencevurderet. Kontakt studievejledningen for mere information.

Opbygning

En diplomuddannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du vælger selv, hvor mange moduler du ønsker pr. semester. Hvert bestået modul giver dig et eksamensbevis.

Hvis du ikke har brug for en hel diplomuddannelse, så kan du nøjes med at tage et enkelt modul eller to for at dygtiggøre dig inden for et bestemt fagområde.

Du har også mulighed for at sammensætte en diplomuddannelse efter dine specifikke behov. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan det kan gøres.

En diplomuddannelse udgør 60 ECTS-point. ECTS-pointsystemet angiver den samlede arbejdstid, du skal forvente at bruge på at gennemføre uddannelsen. Den angiver ikke det faglige niveau eller sværhedsgraden.  10 ECTS-point = 280 timer.

Varighed

Du kan tage din diplomuddannelse på deltid, og du vælger selv, hvor lang tid du vil bruge på at afslutte den. Den skal dog være afsluttet inden for senest seks år efter opstart.

Pris og tilmelding

Du tilmelder dig og betaler for ét modul ad gangen. Prisen fremgår af den enkelte modulbeskrivelse.

Sammensæt din uddannelse

Hos UCN act2learn kan du sammensætte en diplomuddannelse som er skræddersyet til dine personlige ønsker for kompetenceudvikling. Du har følgende valgmuligheder:

1. Vælg mellem modulerne på den specifikke uddannelse

Hver diplomuddannelse har en række obligatoriske moduler. Herudover kan du vælge mellem en række valgfrie moduler på uddannelsen og i nogle tilfælde også retninger, så du opnår kompetencer, som matcher dine behov.

Under beskrivelsen af de enkelte diplomuddannelser kan du se, hvilke moduler der er obligatoriske og valgfrie.

2. Vælg moduler fra andre diplomuddannelser

Selvom du tager en specifik diplomuddannelse, kan du inddrage moduler fra andre diplomuddannelser.

Antallet af ECTS-point, du kan inddrage fra andre diplomuddannelser, afhænger af den konkrete uddannelse. Kontakt vores studiesekretærer for mere information. 

3. Vælg moduler fra forskellige diplomuddannelser og uddannelsessteder

Med en fleksibel diplomuddannelse kan du designe lige nøjagtig den diplomuddannelse, du ønsker, ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser eller fra forskellige uddannelsessteder.

En fleksibel diplomuddannelse skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS-point.

Med en fleksibel diplomuddannelse får du betegnelsen Diplom efterfuldt af en angivelse af uddannelsens faglige område i parentes.

Påkrævet uddannelsesplan

For at få godkendt en fleksibel diplomuddannelse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og en begrundelse for de valgte moduler. Den skal også sikre, at der er en rød tråd i din uddannelse.

Bemærk, at udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan koster kr. 1000.

I forbindelse med omlægningen af hele diplomområdet, der indebærer en ændring af modullængder fra 9 ECTS-point til hhv. 5 og 10 ECTS-point, kan enkelte studerende komme til at mangle mellem 1 og 4 ECTS-point. Mangler du point i forbindelse med overgangsordningen kan du tilmelde dig et af disse særlige forløb og få dine manglende point den vej igennem.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdeleder

72 69 17 03
mko@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Erhverv

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring