Få 10.000 kr. i tilskud til diplom- og akademiuddannelser

 

Den merkantile diplomuddannelse

Formålet med den merkantile diplomuddannelse er at kvalificere den uddannede til færdigheder inden for det merkantile område

Dette skal ske gennem praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang og ved at uddanne nuværende og kommende medarbejdere inden for området til selvstændigt og professionelt at ud-føre jobfunktioner, som knytter sig til virksomheder og organisationer inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler (15 ETCS), valgfri moduler (30 ECTS) samt et afgangsprojekt (15 ECTS), der afslutter uddannelsen.

Uddannelsen kan tilrettelægges med otte uddannelsesretninger, hvoraf den studerende kan vælge én med henblik på retningsbetegnelse.

Den merkantile diplomuddannelse skal være færdiggjort på 6 år.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse og et moderne alternativ til andre uddannelser på samme niveau, som f.eks. en professionsbacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse. Har du brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 15 ECTS
 • Tre studieretningsfag svarende til 25 ECTS
 • Valgfrit fag svarende til 5 ECTS
 • Afgangsprojekt svarende til 15 ECTS

Obligatoriske fag

 • Forretningsforståelse 10 ECTS
 • Projektledelse 5 ECTS

Studieretningsfag

 • Investering og Finansiering 10 ECTS
 • Eksternt og Interne Regnskab 10 ECTS
 • Strategisk Ledelse og Økonomistyring 5 ECTS
 • Formuerådgivning 10 ECTS
 • Kundesamspil 5 ECTS
 • Rundt om virksomhedsejeren 10 ECTS
 • Den finansielle sektor i fremtiden 5 ECTS

Valgfag

 • Grundlæggende Skatteret 5 ECTS
 • Den finansielle sektor 5 ECTS
 • Du kan også vælge et valgfag fra andre fagområder (Dog minimum 5 ECTS)

Afgangsprojekt 15 ECTS

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du diplomuddannet, hvilket svarer til en mellemlang videregående uddannelse på niveau med en bachelor (180 ECTS), og giver dig ret til at kalde dig Merk.D.

Sammensæt din egen uddannelse

Udover de forskellige uddannelsesretninger er det muligt at tage en individuelt tilrettelagt  diplomuddannelse. Det betyder, at du kan plukke de moduler, som passer til netop dine ønsker og behov.

Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Undervisere

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra den finansielle sektor, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at anvende komplekse teorier og modeller direkte i dit arbejde med kunderådgivning. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og netværke med andre rådgivere, da dine medstuderende også kommer fra den finansielle sektor.

Studieordning og regelgrundlag
Moduler3 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  15.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  09.02.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  16.09.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  09.02.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.03.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@UCNact2learn.dk

  Erhverv