Finansiel rådgivning

Denne diplomretning er målrettet dig der arbejder i en bank, realkreditinstitut, revisionsfirma eller hos en ejendomsmægler og hvor kunden stiller store krav til dig

Retningen Finansiel rådgivning er en retning med fokus på kunderådgivning i den finansielle sektor og til dig, der arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver. Du lærer at optimere din kunderådgivning, så du kan yde optimal rådgivning over for din kundeportefølje og skabe langvarige relationer og du får kompetencer til at samarbejde internt og eksterne på både strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen. Du oparbejder viden, du kan sætte i spil i andre afdelinger end din egen.

Retningen er udviklet i nært samarbejde med de større pengeinstitutter i Danmark for at sikre, at du får brancherelevant viden og kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Du vil bl.a. få

 • værktøjer til at skabe et godt, langvarigt samspil med den private kunde
 • forståelse for relevante skatteregler og betydningen af familie- og arveret
 • viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg
 • viden om finansiering og investering med henblik på helhedsorienteret rådgivning til formuende privatkunder
 • viden om rådgivning af mindre erhvervsdrivende
 • redskaber til at give privatkunden et økonomisk overblik, så kunden er i stand til at træffe et oplyst valg omkring sin formue

Med diplomretningen Finansiel rådgivning bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egen cases i brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Er du medarbejder i den finansielle sektor kan der være mulighed for at få finansieret din uddannelse. Læs mere her.

Gratis efteruddannelse for medarbejdere i den finansielle sektor

Er du medarbejder i den finansielle sektor kan der være mulighed for at få finansieret din uddannelse.

Finanskompetencepuljen yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere og virksomheder indenfor den finansielle sektor.

Finanskompetencepuljen er etableret i 2014 i samarbejde mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) som led i overenskomstforhandlingerne, OK14 og har til formål at give støtte til løbende kompetenceudvikling i den finansielle sektor

Man kan både søge finanskompetencepuljen som enkeltperson eller som hele afdelinger og virksomheder. Forudsætningen er, at man er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet.

Puljen yder støtte til en lang række enkeltfag og kurser med relevans for finansielle virksomheder og tilbyder at finansiere op til 15 ECTS årligt per person.

Efteruddannelse på akademi og diplomniveau

UCN act2learn samarbejder med Finanskompetencepuljen og udbyder en lang række enkeltfag indenfor bl.a. finans, økonomi, salg, kommunikation, informationsteknologi og ledelse. For at se de konkrete fag se www.finanskompetencepuljen.dk

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler3 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  09.02.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  09.02.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  24.03.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SV
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring