Den finansielle sektor i fremtiden

Med faget får du viden om aktuelle juridiske tendenser, som har indflydelse på den praksisnære rådgivning

Du får også viden om den aktuelle socio-/demografiske udvikling i samfundet, og hvordan denne udvikling påvirker den finansielle sektor.

Vi arbejder med den digitale disruption, som den finansielle sektor løbende er udsat for. Du vil blive klogere på begreber som crowdfunding, blockchain, FinTech, digital innovation, deleøkonomi samt automatisering af beslutningsprocesser. 

Indhold

  • Fremtidige reguleringer, både økonomiske og juridiske, der påvirker den finansielle sektor, særligt reguleringer med relation til kunderådgivning 
  • Udviklingen inden for FinTech, herunder trends og digital disruption
  • Den demografiske udviklings praksisnære påvirkning af den finansielle sektor
  • Krav og regelsæt inden for compliance med direkte indflydelse på kunderådgivningen

Udbytte

Når du har taget faget ’den finansielle sektor i fremtiden’, kan du

  • analysere og vurdere anvendelsen af compliance i en praksisnær kontekst
  • vurdere og analysere konsekvenserne for kunderne ved implementeringen af nye teknologiske tiltag
  • vurdere forskellige demografiske, regulatoriske og teknologiske fremtidsudsigter i relation til udviklingsopgaver inden for den finansielle sektor

Eksamen

Den finansielle sektor i fremtiden afsluttes med en mundtlig eksamen, på baggrund af en synopsis.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

For konkrete datoer kontakt studiesekretær Tina B. Pedersen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
01.09.2019

Slut
31.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.08.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring