Den finansielle sektor i fremtiden

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne fortage en helhedsorienteret vurdering af fremtidsudsigter inden for demografi, regulativer og teknologier, således at denne kan identificere risici og påtage sig et ansvar inden for de gældende rammer for kunderådgivning.

Indhold

 • Demografiske, teknologiske og juridiske tendenser både internationalt og nationalt, der påvirker den finansielle sektor.
 • Aktuelle juridiske tendenser, som har betydning for den finansielle sektor, og som har indflydelse på den praksisnære rådgivning, der ydes i specifikke kunderelationer. Desuden tværfagligt arbejde omkring udviklingsorienterede opgaver i den finansielle sektor.
 • Den aktuelle socio-/demografiske udvikling i samfundet og denne udviklings påvirkning af den finansielle sektor. Desuden den digitale disruption, som den finansielle sektor løbende er udsat for. Fokus på begreber som crowdfunding, blockchain, FinTech, digital innovation, deleøkonomi samt automatisering af beslutningsprocesser. 

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • Planlagte fremtidige reguleringer – såvel økonomiske som juridiske, der påvirker den finansielle sektor, specielt med henblik på de reguleringer, der har relation til kunderådgivning inden for branchen.  
 • Den aktuelle udvikling inden for FinTech, herunder trends og digital disruption.
 • Samt kan reflektere over den demografiske udviklings praksisnære påvirkning af den finansielle sektor.
 • Aktuelle krav samt fremtidige regelsæt inden for compliance, der har direkte indflydelse på kunderådgivningen.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • Formidle og begrunde nye trends påvirkning af den finansielle sektor og rådgive i overensstemmelse hermed.
 • Vurdere og formidle anvendelsen af compliance i en praksisnær kontekst.
 • Vurdere og analysere konsekvenserne for kunderne samt rådgivningen af disse ved implementeringen af nye teknologiske/digitale tiltag.
 • Kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af de forskellige demografiske, regulatoriske og teknologiske fremtidsudsigter i relation til udviklingsopgaver inden for den finansielle sektor i nært samarbejde med samarbejdspartnere.  anvende den tilegnede viden til løsning af konkrete praksisnære opgaver inden for kunderådgivning.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • Indgå i tværfaglige udviklingsprojekter inden for den finansielle sektor, herunder udvikling af nye produkter og forretningsgange.
 • Identificere overordnede risici i relation til nye trends påvirkning af en given kundes finansielle forhold. 
 • Håndtere rådgivning af kunder på baggrund af viden omkring forventede komplekse retlige og teknologiske tiltag inden for den finansielle sektor. 
 • Indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for de gældende etiske rammer for kunderådgivning.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Opstart forventes i efteråret 2019. Datoer følger.
For interesse kontakt sekretær Tina Bülow Pedersen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring