Formuerådgivning

Du får kompetencer til at give dine formuende privatkunder økonomisk overblik, så de er i stand til at træffe et oplyst valg omkring deres formue

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Indhold

 • Segmenteringsmodeller og kundeprofiler
 • Muligheder for investering i aktiver og pension, samt for finansiering af fast ejendom
 • Finansielle investeringsprodukter inden for kategorierne "grøn" og "gul"
 • Regler om bl.a. investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkunder
 • Arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension og skattemæssige konsekvenser heraf
 • Viden om forsikringsordninger, som har indflydelse på kundens formueforhold

Udbytte

Når du har taget faget ’formuerådgivning’, kan du 

 • afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
 • rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
 • redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
 • rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
 • redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
 • redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
 • redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
 • rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
 • rådgive om muligheder for placering af den næste krones indtjening (marginalbetragtning), herunder valg mellem afdrag af gæld eller opsparing i andre aktiver
 • rådgive omkring pensionsplanlægning i kombination med forskellige skattemiljøer
 • rådgive om nedsparring af formue, herunder optimering af pensionsudbetaling under hensyntagen til samspilsproblematikker mellem private og offentlige ydelser

Eksamen

Formuerådgivning afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på en case-opgave.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
8 undervisningsdage + vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
09.02.2021

Slut
11.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.02.2021

Tidspunkt
9.2 + 16.2 + 2.3 + 9.3 + 16.3 + 23.3 + 7.4 + 13.4
vejledning 20.4
Eksamen 11.5

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv