Kundesamspil

Med faget får du kompetencer til at skabe et godt langvarigt samspil med dine privatkunder

Undervisningen har fokus på den rådgivende salgsproces fra start til slut.

Du får værktøjer til at etablere kontakt og skabe tillid hos kunden. Du lærer at afdække kundens behov og præsentere relevante løsninger. Og endelig er der fokus på den efterfølgende støtte og support, så du kan etablere gode langvarige relationer til dine kunder.  

Kundemøder i dag er mere end det fysiske møde i banken. Derfor får du også færdigheder i at rådgive både online, over telefonen og på fysiske møder.

Indhold

 • Den rådgivende salgsproces
 • Privatkunders adfærd og motivation
 • Kundetilfredshedsanalyser
 • Rådgivnings- og salgsteknik
 • Kommunikations- og samspilsteori
 • Demografi og kundetypologi
 • Online møder, telefonmøder og fysiske møder

Udbytte

Når du har taget faget ’kundesamspil’, kan du

 • opbygge tillid, afdække kundens behov og præsentere en relevant løsning med udgangspunkt i kundens udbytte
 • varetage den efterfølgende støtte og support, så du kan etablere og fastholde den langsigtede relation til kunden
 • bruge kundetilfredshedsanalyser til at etablere relevante rådgivningsstrategier over for forskellige kundetyper
 • sammensætte det rette team til at udarbejde en langsigtet strategi for den private kunde

Eksamen

Kundesamspil afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et fem siders skriftligt kundeoplæg. Eksaminationen afvikles som et rollespil, hvor du er rådgiver, og eksaminatorerne har kunderollen.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

For konkrete datoer kontakt studiesekretær Tina B. Pedersen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
01.09.2019

Slut
31.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.06.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring