Kundesamspil

Med faget får du kompetencer til at skabe et godt langvarigt samspil med dine kunder

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Vil du have værktøjer til at etablere en god og tillidsfuld kontakt til dine kunder? Kundemøder i dag er mere end det fysiske møde i banken. Derfor får du også færdigheder i at rådgive både online, over telefonen og på fysiske møder.

Vil du lære at afdække dine kunders behov og præsentere dem for relevante løsninger? Så er faget Kundesamspil lige noget for dig. Undervisningen har fokus på den rådgivende salgsproces fra start til slut.

Indhold

I faget kundesamspil skal du blandt andet arbejde med:

 • Kundetilfredshedsanalyser
 • Kommunikationsteorier og metoder
 • Den rådgivende salgsproces
 • Kundetypologier i forhold til samspil med kunden
 • Rådgivning via online-møder, telefonmøder og fysiske møder
 • Opbygning af kunderelationer
 • Kunders adfærd og motivation i forbindelse med rådgivning
 • Demografisk udvikling

Udbytte

Når du har taget faget ’kundesamspil’, kan du

 • opbygge tillid, afdække kundens behov og præsentere en relevant løsning med udgangspunkt i kundens udbytte
 • varetage den efterfølgende støtte og support, så du kan etablere og fastholde den langsigtede relation til kunden
 • bruge kundetilfredshedsanalyser til at etablere relevante rådgivningsstrategier over for forskellige kundetyper
 • sammensætte det rette team til at udarbejde en langsigtet strategi for den enkelte kunde

Eksamen

Kundesamspil afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et fem siders skriftligt kundeoplæg. Eksaminationen afvikles som et rollespil, hvor du er rådgiver, og eksaminatorerne har kunderollen.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
4 undervisningsgange + vejledning + eksamen

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
09.02.2021

Slut
07.04.2021

Tilmeldingsfrist
01.02.2021

Tidspunkt
9.2 + 16.2 + 2.3 + 9.3
Vejledning 16.3
Eksamen 7.4

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv