Rundt om virksomhedsejeren

Er din privatkunde også virksomhedsejer? Så kræver det en helt særlig rådgivning

Med faget Rundt om virksomhedsejeren får du overblik over alle aspekter af virksomhedsejerens økonomiske forhold. På den måde kan du tage hensyn til kundens specifikke branche og fortælle din kunde om alt fra skat og forretningsplaner til hvidvask og etiske regler.

I faget kommer du til at arbejde med forskellige virksomhedstyper, selskabskonstruktioner og forskellige former for privatejede virksomheder. Du får forståelse for formålet med og anvendelsen af familiefonde. Du får også kendskab til grundlæggende strategier og modeller for generationsskifte - herunder successionsmuligheder.

Indhold

I faget skal du blandt andet arbejde med:

 • Sammenhængen mellem virksomhedens og ejerens økonomi
 • Forhold der gør sig gældende ved ind- eller udflytning fra landet
 • At vurdere og foretage risikoanalyser
 • Relevante finansielle produkter ved opstart af virksomhed
 • Økonomiske konsekvenser ved generationsskifte, herunder skilsmisse og død.

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker at kunne kæde en virksomheds økonomi sammen ejerens. Du vil vide mere om etiske retningslinjer, opstart af virksomhed, skattelovgivning, kommanditselskaber og kreditvurdering. Du arbejder på måske nuværende tidspunkt med rådgivning, men ønsker at kunne yde en mere omfattende, struktureret og målrettet indsats.

Når du har taget faget kan du

 • samarbejde med kunden omkring opstart af virksomhed, herunder f.eks. forretningsplan, branche, skat og formue
 • identificere overordnede risici ved forskellige brancher til iværksættere
 • analysere og redegøre for skattemæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • rådgive om forretningsmæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • anvende relevante nøgletal i forhold til virksomhedens- og ejerens kapitalforhold
 • analysere de særlige kreditmæssige forhold, der gør sig gældende for K/S – herunder have forståelse for prospekter og hæftelsesforhold
 • vurdere og foretage en risikoanalyse af det samlede kundeforhold
 • rådgive om kreditmæssige forhold, og foretage kreditvurdering af kunden som helhed
 • medvirke til formueoptimering i samspil med kundens strategi og ønsker
 • vurdere og analysere konsekvenserne af skilsmisse og død.

Eksamen

Faget afsluttes med et kort projekt med et mundtligt forsvar.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

Rundt om virksomhedsejeren er et fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning.

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.500,00 momsfri

For konkrete datoer kontakt sekretær Mette Frænde Andersen

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
24.03.2021

Slut
28.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.03.2021

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Erhverv