Rundt om virksomhedsejeren

Her får du værktøjer til at analysere de forhold, der gør sig gældende for virksomhedsejerens formueforhold

Du kan agere sparringspartner for virksomhedens ejer omkring om fx sammensætningen af aktiver og passiver og samspillet mellem ejerens privatøkonomi og virksomhedens økonomi.

Du får overblik over de forskellige muligheder for virksomhedstyper, bl.a. de forskellige selskabskonstruktioner og former for privatejede virksomheder. Du får også ny viden om forskellige former for generationsskiftemodeller og strategier.

Indhold

 • Selskabsformer, herunder hæftelsesforhold
 • Formål med og anvendelse af familiefonde
 • VSO – herunder begreber og anvendelse
 • Skattemæssige forhold for privatejede virksomheder og selskaber
 • Sammenhængen mellem virksomhedens og ejerens regnskaber, økonomi og skattemæssige forhold
 • Grundlæggende strategier og modeller for generationsskifte
 • Bankers kapital- og solvensbehov 
 • Overordnede risici ved forskellige branchetyper
 • Grundlæggende forhold i forbindelse med ind- eller udflytning fra landet

Udbytte

Når du har taget faget ’rundt om virksomhedsejeren’, kan du

 • samarbejde med kunden omkring opstart af virksomhed, herunder f.eks. forretningsplan, branche, skat og formue
 • identificere overordnede risici ved forskellige brancher til iværksættere
 • analysere og redegøre for skattemæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • rådgive om forretningsmæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • anvende relevante nøgletal i forhold til virksomhedens- og ejerens kapitalforhold
 • analysere de særlige kreditmæssige forhold, der gør sig gældende for K/S – herunder have forståelse for prospekter og hæftelsesforhold
 • vurdere og foretage en risikoanalyse af det samlede kundeforhold
 • rådgive om kreditmæssige forhold, og foretage kreditvurdering af kunden som helhed
 • medvirke til formueoptimering i samspil med kundens strategi og ønsker
 • vurdere og analysere konsekvenserne af skilsmisse og død

Eksamen

Rundt om virksomhedsejeren afsluttes med et kort projekt med et mundtligt forsvar.

Økonomi og tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer samtidig virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Ved du fx, at som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner hos Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet? Du kan søge op til tre kurser om året, eller hvad der svarer til 15 ECTS-point.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 11.200,00 momsfri

For konkrete datoer kontakt sekretær Tina B. Pedersen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse fx: Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring, Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Finansøkonom, Financial controller eller Markedsføringsøkonom. Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, sideløbende med eller efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelse.

Start
01.09.2019

Slut
31.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.08.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer kommer senere

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring