Salg, salgsledelse og kundeforståelse

På dette modul bliver du klogere på salgets strategiske placering og sammenhænge i organisationen. Du vil udvikle din egen praksis i forhold til salgsledelse, herunder forståelse for salgskultur, målstyring, relationssalg og projektsalg

Modulet ”Salg, salgsledelse og kundeforståelse” sætter fokus på forståelse for værdikædeanalyse, værdibaseret salg, forhandlingsteknik samt internationalt salg. Derudover vil du gennem modulet introduceres til Customer Journey Mapping.

Det er formålet, at den studerende skal have viden om og forståelse af:

  • Strategisk, taktisk og operationelt salg
  • Professionens og fagområdets praksis
  • Teori og metode i relation til nationalt og internationalt salg og salgsledelse
  • Salgsprocessens forskellige discipliner, herunder værdikædeanalyse, forhandlingsteknik og kpi-målstyring

Modulet vil kvalificere dig indenfor

Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, herunder ledelse af processen, udarbejdelse af salgsstrategi samt den efterfølgende implementering. Derudover vil du arbejde med egen praksis og lære, at reflektere over egen rolle i relation til salg. Desuden lærer du at vurderer praksisnære og teoretiske problemstillinger samt vælge og begrunde relevante salgsstrategier i relation til organisationens situation. I forhold til planlægning og gennemførelse af salg, vil du blive i stand til at anvende metode og redskaber der styrker dette.

Modulet kan tages som et valgmodul ind i diplom i ledelse.

Arbejdsform

På valgmodulet ”Salg, salgsledelse og kundeforståelse” arbejdes der deltager-, praksis og procesbaseret. Derfor veksles der mellem undervisning med inddragelse af dig og de øvrige deltagere, individuel og fælles refleksion samt casearbejde. Du vil som deltager blive støttet i at iagttage og kommunikere nye perspektiver og handlemuligheder.

For UCN act2learn er det af stor væsentlighed, at læring ikke er hengemt viden på papir, men i stedet skal læring ligge aktivt i oplevelsen og indlevelsen fra konsulenterne og deltagerne. Derfor arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 14.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Adgang til optagelse på Den merkantile diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgere, der har bestået de obligatoriske moduler 1) Undervisning og læring og 2) Undervisningsplanlægning og didaktik fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, optages på modul 3) Pædagisk videnskabsteori. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål, der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN act2learn, der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2019

Slut
29.05.2019

Tilmeldingsfrist
14.12.2018

Tidspunkt
23.1 + 5.2 + 13.2 + 26.2 + 12.3 + 9.4 + 23.4 + 30.4 + 2.5 + 29.5

Kontakt

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION