Almen pædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at deltage i og lede planlægning af pædagogisk arbejde og undervisning

Uddannelsen kvalificerer dine kernefaglige kundskaber om læring, didaktik og dannelse og dokumentations- og evalueringsarbejde.

Du får desuden viden om at arbejde med praktisk pædagogisk.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Indsigt i pædagogisk virksomhed i relation til almene pædagogiske overvejelser, fx i forhold til grundlæggende samfundsmæssige værdier og fremtidsvisioner.
 • Centrale teorier og nyeste forskningsviden
 • Kompetencer til:
  • at udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for dit fagområde
  • at analysere almene pædagogiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsforslag
  • at anvende analytiske og kritiske tilgange til almen pædagogisk forskning og professionsviden
  • at indgå i diskussioner vedr. uddannelse, undervisning og læring på et begrundet og reflekteret grundlag

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler2 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  26.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  27.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring