Almen pædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at deltage i og lede planlægning af pædagogisk arbejde og undervisning

Uddannelsen kvalificerer dine kernefaglige kundskaber om læring, didaktik og dannelse og dokumentations- og evalueringsarbejde.

Du får desuden viden om at arbejde med praktisk pædagogisk.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • ŸIndsigt i pædagogisk virksomhed i relation til almene pædagogiske overvejelser, fx i forhold til grundlæggende samfundsmæssige værdier og fremtidsvisioner.
 • ŸCentrale teorier og nyeste forskningsviden
 • ŸKompetencer til:

At udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for dit fagområde.

At analysere almene pædagogiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsforslag.

At anvende analytiske og kritiske tilgange til almen pædagogisk forskning og professionsviden.

At indgå i diskussioner vedr. Uddannelse, undervisning og læring på et begrundet og reflekteret grundlag.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Er du pædagog, og ønsker du at udvikle dine faglige kompetencer og viden om dannelse, læring og didaktik?.
  24.01.2019
  Almen pædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Er du optaget af almen didaktik såvel som fagdidaktik, og ønsker du at opnå indsigt i og at kunne udvikle kriterier for vellykket...
  25.01.2019
  Almen pædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Ønsker du at specialisere dig inden for børn og unges tilegnelse af det talte, det læste og det skrevne sprog?.
  30.08.2018
  Almen pædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer