Didaktik

Er du optaget af almen didaktik såvel som fagdidaktik, og ønsker du at opnå indsigt i og at kunne udvikle kriterier for vellykket undervisning, så er dette modul et godt valg for dig

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • Har indsigt i didaktiske problemstillinger, der knytter sig til en læseplan, et fag eller fagområde
  • Har indsigt i almen didaktiske og fagdidaktiske forståelser og metoder
  • Kan anvende didaktiske og fagdidaktiske forståelser og metoder til belysning af fagområdets muligheder og problematikker
  • Kan udvikle kriterier for at realisere vellykket undervisning

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Praktiske og teoretiske problemstillinger inden for almendidaktik og fagdidaktik
  • Kriterier for indholdsudvælgelse
  • Læseplansteori
  • Analyse af dannelsesindhold

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.01.2019

Slut
17.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING