Pædagogfaglighed og læreprocesser

Er du pædagog, og ønsker du at udvikle dine faglige kompetencer og viden om dannelse, læring og didaktik?

Med dette modul bliver du klædt på til på kvalificeret vis at indgå i et tværfagligt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel og udbytte af undervisningen.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du

  • har viden om læring, didaktik og dannelse
  • kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse
  • kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Didaktisk teori
  • Læringsteori
  • Dannelsesteori
  • Pædagog- og lærerfaglighed
  • Tværfaglighed, forudsætninger for samarbejde
  • Evalueringsteori og -metoder

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
40 lektioner + vejledning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2020

Slut
13.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Onsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring