Pædagogkompetencer og dansk

Ønsker du at specialisere dig inden for børn og unges tilegnelse af det talte, det læste og det skrevne sprog?

Så er dette modul noget for dig!

Modulet omhandler hele skoleforløbet, men der især fokus på skolestart, herunder undervisningsrelateret lektiehjælp. Tag modulet og styrk dine personlige og brede faglige kompetencer indenfor danskområdet.

Hvad får du ud af modulet?

Efter endt modul opnår færdigheder i at tilrettelægge og organisere lærings- og sprogmiljøer. Du vil kunne stimulere børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglige nysgerrighed. Du opnår viden om betydningen af børn og unges sproglige udvikling i forhold til udvikling af færdigheder inden for læsning og skrivning.

Du erhverver dig kompetence i at kunne etablere differencerede læse- og skriveoplevelser, der udfordrer og stimulerer barnets/den unges udvikling. Ligeledes opkvalificerer du dig til at formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller.

Læs studieordningens læringsmål for modulet.

Hvad arbejder du med på modulet?

I dette modul klædes du fagligt på til at kunne reflektere over, hvorledes du og din praksis kan arbejde med sprog- og ordforrådstilegnelse. Du får en grundlæggende opmærksomhed på sprogets anvendelse såvel skriftligt som mundligt.

Du vil blive introduceret for specifikke kommunikative strategier og færdigheder. Vi arbejder med fonologiske, semantiske og pragmatiske udfordringer, forskellige læse- og skrive strategier og hvordan disse meningsfuldt kan implementeres i praksis.

Modulet retter ligeledes en opmærksomhed på sproget som kulturbærer og legens kulturtilegnelsesmæssige betydning.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisere fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Derfor arbejder du igennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
30.08.2018

Slut
10.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Torsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING