Udeskole didaktik

Har du lyst til at udforske mulighederne for læring og undervisning uden for klasselokalet? Er du optaget af de uformelle læringsarenaer, som ligger i udeskole og udeundervisning? 

På modulet Udeskoledidaktik arbejder vi med, hvordan du som lærer eller pædagog kan indgå i forpligtende samarbejder om at tilrettelægge undervisning uden for skolens mure, f.eks. i naturen, skolehaver, gårde, virksomheder, fritidstilbud, museer og andre steder.

Omdrejningspunktet for modulet er at undersøge, hvordan vi kan bruge naturen og lokalsamfundet som læringsrum, i stedet for klasseværelset. Hvordan vi kan give plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, oplevelser og socialt samvær, som kan støtte elevers faglige, personlige og sociale udvikling og trivsel.

Udeskole handler om at inkludere alle skolefagene i en integreret undervisning, hvor ude- og indeaktiviteter spiller sammen med hinanden. Det vil sige, at eleverne lærer teori i praksis og lærer om virkeligheden i virkeligheden.

Der indgår en obligatorisk studietur med overnatning i diplommodulet samt besøg på eller af skoler/institutioner med udeskolepraksis.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende er, at du: 

 • har viden om pædagogisk og didaktisk teori i relation til læring og undervisning uden for klasselokalet
 • kan udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for udeskole
 • kan anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og udviklingsarbejde i relation til udeskole og udeundervisning
 • kan indgå i samarbejde med henblik på at skabe netværk og koblinger mellem skole, institution og lokalsamfund
 • kan håndtere og indgå i at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere forløb med udeskole på et begrundet og reflekteret grundlag
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde mellem lærerkolleger og pædagoger med henblik på at inspirere til og styrke udeundervisning

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Teorier om læring, viden og læreprocesser der knytter sig til udeskole og udeundervisning.
 • Organisering og analyse af udeskolepraksis.
 • Forskning og udviklingsarbejder inden for udeskole.
 • Det tværfaglige samarbejde relateret til udeskole.
 • Undervisningsforløb der kvalificerer deltagerens egen udeundervisning.
 • Projektarbejde med egen praksis.
 • Der indgår en obligatorisk studietur med overnatning i diplommodulet samt besøg på eller af
 • skoler med udeskolepraksis

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
25.01.2018

Slut
17.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
Torsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING