Børns sprog

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde med børns sproglige udvikling og udvikle sprogpædagogikken på din arbejdsplads

Du får kompetencer til at arbejde professionelt med sprogstimulering af børn, fra fødsel til skolealder. Du kvalificeres til at arbejde som sprogvejleder og lærer at formidle viden om børns sprogtilegnelse.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Kompetencer til at vejlede kollegaer og forældre, og igangsætte pædagogiske initiativer, som støtter børns sprogudvikling
 • Redskaber til at samarbejde med både kollegaer, forældre og andre parter, om en målrettet indsats
 • Centrale teorier, metoder og nyeste forskningsviden om sprogtilegnelse og sprogudvikling og til at arbejde sprogpædagogisk med børn
 • Indsigt i metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sprogpædagogisk arbejde
 • Kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser

Gennem uddannelsen lærer du ligeledes at sikre:

 • at børn tilbydes den optimale støtte til sprogudvikling
 • at børn med risiko for at udvikle sprogvanskeligheder  identificeres så tidligt som muligt
 • at arbejdet med børns sprog bygger på en læringsdifferentieret pædagogik

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler2 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  25.08.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring