Børns sprog

Denne diplomretning kvalificerer dig til at arbejde med børns sproglige udvikling og udvikle sprogpædagogikken på din arbejdsplads

Du får kompetencer til at arbejde professionelt med sprogstimulering af børn, fra fødsel til skolealder. Du kvalificeres til at arbejde som sprogvejleder og lærer at formidle viden om børns sprogtilegnelse.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • ŸKompetencer til at vejlede kollegaer og forældre, og igangsætte pædagogiske initiativer, som støtter børns sprogudvikling
 • ŸRedskaber til at samarbejde med både kollegaer, forældre og andre parter, om en målrettet indsats
 • ŸCentrale teorier, metoder og nyeste forskningsviden om sprogtilegnelse og sprogudvikling og til at arbejde sprogpædagogisk med børn
 • ŸIndsigt i metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sprogpædagogisk arbejde
 • ŸKompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser

Gennem uddannelsen lærer du ligeledes at sikre

 • Ÿat børn tilbydes den optimale støtte til sprogudvikling
 • Ÿat børn med risiko for at udvikle sprogvanskeligheder  identificeres så tidligt som muligt
 • Ÿat arbejdet med børns sprog bygger på en læringsdifferentieret pædagogik

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Ønsker du at arbejde pædagogisk med at understøtte børns sproglige udvikling? Vil du gå forrest med at indarbejde sprogindsatser...
  20.08.2019
  Børns sprog
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING