Børns sprogtilegnelse

Ønsker du indsigt i børns kommunikative tilegnelse og udvikling?

Har du lyst til at fordybe dig i teorier inden for sprogtilegnelse samt sociale, kognitive og biologiske forudsætninger og faktorer i børns sprogtilegnelse?

På modulet Børns sprogtilegnelse tilegner du dig teorier, begreber og viden om sprogudvikling, sprogvanskeligheder og forudsætninger for sprogtilegnelse; blandt emnerne er både et-, to- og flersprogede børns forudsætninger for sproglæring.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • har viden om centrale teorier om sprogtilegnelse - har viden om sprogets opbygning, indhold og funktioner
 • har viden om forudsætninger for tilegnelse af sprog samt om faktorer, der påvirker sprogtilegnelsen
 • har indsigt i børns sproglige og kommunikative udvikling - herunder typisk og atypisk sprogudvikling
 • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden om børns sprog og sprogtilegnelse i forhold til at beskrive og vurdere børns sprog og at kunne identificere og beskrive eventuelle behov for indsats eller praksisudvikling.

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Sprogtilegnelse og barnets kommunikative udvikling samt teoriernes videnskabsteoretiske forankring
 • Sprogets opbygning, herunder sprogets form, indhold og funktion
 • Væsentlige forudsætninger for sprogtilegnelse, fx sociale, kognitive og biologiske forudsætninger
 • Typisk og atypisk sprogudvikling samt indikatorer for sprogvanskeligheder
 • Danske børns sproglige milepæle
 • Tosprogede børns sprogtilegnelse og særlige forudsætninger for sprogtilegnelse
 • Vurderingskriterier i relevante sprogvurderingsmaterialer og tests
 • Sproglige forudsætninger for læsning

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
25.08.2020

Slut
12.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring