Sprogpædagogik og sprogindsatser

Ønsker du at arbejde pædagogisk med at understøtte børns sproglige udvikling? Vil du gå forrest med at indarbejde sprogindsatser i den pædagogiske dagligdag?

På modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser får du kendskab til, hvordan du kan udvikle sprogstøttende metoder og aktiviteter, sprogstimulering samt inklusion og differentiering af sprogindsatsen.

Der er fokus på barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling og identitetsudvikling, så du får mulighed for at reflektere over differentiering af sprogindsatsen i et inklusionsperspektiv.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du

 • har indsigt i børns læring og udvikling i relation til sprogtilegnelse og sprogpædagogik
 • har viden om hvordan forskellige sprogstøttende metoder, aktiviteter og indsatser kan anvendes, differentieres og implementeres i det sprogpædagogiske arbejde
 • kan begrunde og planlægge relevante, målrettede sprogstøttende tiltag i forhold til en udvalgt målgruppe
 • kan facilitere gode, inkluderende sprogmiljøer og dialogformer, der understøtter og stimulerer børns sprogtilegnelse samt inddrager forældre i sprogstøtten

Hvad arbejder vi med på modulet?

 • På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:
 • Teorier, begreber og viden om;
 • Sprogets udvikling i relation til barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling og identitetsudvikling.
 • Teorier om børns læring, og udvikling, herunder legens og relationens betydning for læring.
 • Didaktiske teorier og modeller.
 • Sprogstøttende metoder og aktiviteter, herunder kendskab til sprogstimulering i forhold til særlige sprogprofiler.
 • Inklusion og differentiering af sprogindsatsen.
 • Sprogpædagogikken integreret i dagligdagen, fx læreplansarbejdet.
 • Tidlig skriftsprogtilegnelse og literacy.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn

Aalborg eller Thisted

Bemærkninger
Undervisningen vil enten finde sted på UCN i Aalborg eller Thisted

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
27.08.2020

Slut
08.10.2020

Tilmeldingsfrist
15.08.2020

Tidspunkt
Thisted:
27.8 + 3.9 + 10.9 + 15.9 + 17.9 + 2.10 + 8.10

Start
26.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Aalborg:
Tirsdage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring