Vejledning, dokumentation og samarbejde

Vejledning, dokumentation og samarbejde

Vil du gå forrest i samarbejdet om at kvalificere og udvikle sprogindsatser i din institution? Brænder du for at arbejde systematisk og datafunderet med børns sproglige udvikling? Og vil du gerne påtage dig en vejlederrolle ift. kolleger og forældre?

Så er dette modul lige noget for dig. På modulet vil der være fokus på 0-6 års området, men redskaberne kan også anvendes i indskolingen.

Hvad arbejder vi med på modulet?
Læringsmålene for dig som studerende er, at du: 

  • kan indgå i samarbejde med kolleger, forældre, ledelse og øvrige relevante samarbejdspartnere om specifikke og generelle sprogindsatser
  • kan forestå vejledning af kolleger og forældre ift. sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
  • har indsigt i teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser
  • kan reflektere over videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for dokumentationen af børns sproglige udvikling og pædagogisk praksis
  • har viden om forskellige typer af data og metoder til evaluering samt dokumentation af sproglig praksis
  • kan reflektere over og kvalificere evaluering og dokumentation af sproglig praksis
  • kan påtage sig ansvar for at kvalificere og udvikle sprogindsatser på baggrund af eksisterende praksis, dokumentation og data om børns sproglige udvikling.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
27.08.2018

Slut
07.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING