Dansk som andetsprogsvejledning

Vil du opnå kompetencer til at vejlede i dansk som andetsprog? Vil du i samarbejde med kolleger og ledelse gå forrest i at implementere sprogstimulerende undervisning af flersprogede børn?

Så er dette modul noget for dig.

Med dette modul opnår du kompetencer til at vejlede i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.

For at blive optaget på modulet, er det en forudsætning, at du har taget 2 moduler inden for uddannelsesretningen dansk som andetsprog, har linjefag i dansk som andetsprog, har afsluttet 1. del af den 2-årige grunduddannelse i undervisning af tosprogede elever eller har tilsvarende forudsætninger.

Hvad arbejder vi med på modulet?
Læringsmålene for dig som studerende er, at du: 

  • kan vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som andetsprog.
  • kan observere undervisningspraksis og elevdeltagelse som baggrund for vejledning
  • kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger om dansk som andetsprog i forhold til både forældre, kollegaer og ledelse med henblik på praksisudvikling
  • kan reflektere over egen vejledningspraksis på baggrund af viden om vejledningsteori og metode og grundlæggende principper for vejledning

Hvordan arbejder vi på modulet?
Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING