Dansk sprog og sprogdidaktik

Vil du have indsigt i det danske sprog og teorier om tilegnelse af sprog?

Ønsker du at udvikle dine kompetencer til at vurdere didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen og til at indgå i dialog med kolleger om at udvikle sprogundervisningen? Så er dette modul, det rette for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • Har viden om sproget som system og sproget i brug
  • Har indsigt i forskellige teorier om tilegnelse af sproglige kompetencer og om sprogets betydning for børns udvikling og læring
  • Kan foretage en systematisk sproglig analyse og vurdering af moderne skrift- og talesprog med relevans for undervisning i skolen
  • Kan vurdere og begrunde didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen
  • Kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisningen i sprog

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder

  • Sprogbeskrivelse spændende fra hele tekster til sprogets mindste dele ved brug af pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi
  • Sprogets funktioner og betydningspotentiale
  • Sprogpædagogiske problemstillinger, metoder og læremidler, herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog
  • Analyse og vurdering af elevproducerede tekster – mundtlige og skriftlige – herunder lærerens opgave som sproglig vejleder

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
20.01.2020

Slut
11.05.2020

Tilmeldingsfrist
30.10.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 4-20, alle dage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring