Litteratur og litteraturdidaktik

Litterær analyse og fortolkning af nyere og ældre litteratur ud fra centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil

Forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litteratur. Forskellige litteraturvidenskabelige og -didaktiske metoder og forskningsresultater.

Formulering og diskussion af fagdidaktiske problemstillinger i relation til litteraturens egenart og legitimering, der lægger op til en undersøgende og udviklende litteraturundervisning.

Læringsmål

Den studerende:

  • Har viden om litteratur og litteraturens egenart som æstetisk artefakt
  • Har viden om litteraturens historiske foranderlighed og kontekstforankring
  • Har indsigt i forskellige litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange
  • Har færdighed i analyse og fortolkning af litteratur ud fra bevidst valgte litteraturteoretiske og metodiske tilgange
  • Kan udvælge, anvende og begrunde valg af litteratur ud fra forskellige didaktiske kriterier
  • Kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kollegaer om udvikling af litteraturundervisningen

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2018

Slut
15.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
Tirsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING