Eksperimenterende didaktik og designtænkning

Har du lyst til at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og udvikle innovativ undervisning?

Har du lyst til at kaste dig ud i en undersøgelsesbaseret og eksperimenterende undervisning, som giver unikke læringsmuligheder for den enkelte.

På dette modul får du mulighed for at udvikle innovative forløb og læringsdesigns, som du kan bringe i spil sammen med dine kolleger bl.a. i forbindelse med projektforløb.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Vi arbejder med underviserens "mindset" i relation til den innovative og eksperimenterende didaktik (det begynder jo hos os selv som undervisere), elevens/deltagerens tilgang til læring og forskellige kreativitets- og innovationsteorier relateret til didaktikken.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi "tager vores egen medicin" og anvender innovative metoder og eksperimenterende tilgange i undervisningen, og relaterer kontinuerligt undervisningen til den praksis, I som studerende bringer ind.

På modulerne og mellem modulerne løses praksisrelevante opgaver solo og i netværksgrupper m.v.

Hvad får du ud af modulet?

Dit betydningsfulde udbytte af modulet er, at du bliver klædt på til at designe, gennemføre og evaluere undervisning, der:

  • skaber nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer
  • fremmer udvikling af innovative kompetencer hos børn og unge
  • skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev/deltager
  • rummer forskellige kreative og innovative metoder og giver mod til at eksperimentere med udvikling og fornyelse
  • inviterer dine kolleger til i samarbejde med dig at afprøve nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler f.eks. i forbindelse med projektuger.

Og så bliver du klædt på til at begrunde dine valg af didaktiske designs og til at indgå i drøftelser af de dannelsesmæssige konsekvenser af en innovativ og eksperimenterende tilgang til undervisning.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
27.08.2020

Slut
14.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Torsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring