Eksperimenterende og fællesskabende didaktik

Dette uddannelsesforløb på diplomniveau for lærere og pædagoger har fokus på understøttende og eksperimenterende undervisning, den varierede skoledag og professionelt samarbejde, både internt mellem lærere og pædagoger samt eksternt i forbindelse med ”Den åbne skole”

Uddannelsesforløb på diplomniveau for lærere og pædagoger med fokus på:

 • Understøttende og eksperimenterende undervisning
 • Den varierede skoledag
 • Professionelt samarbejde
  *internt mellem lærere og pædagoger
  *eksternt i forbindelse med 'Den åbne skole

Sammensat forløb med to PD-moduler

På UCN har vi derfor udviklet et forløb, som kan understøtte læreres og pædagogers arbejde med udviklingen af en endnu mere åben og fleksibel skole. Forløbet består at to moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, der supplerer hinanden og sætter fokus på de elementer der fremhæves i aftaleteksten.

Modul 1: Eksperimenterende didaktik og designtænkning (10 ECTS)

Modul 2: Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber (10 ECTS)

Forløbet består af 8 undervisningsdage á 6 timer, vejledning og modulprøve i forbindelse med begge moduler (hhv. skriftlig og mundtlig prøveform) og tæller 20 ECTS.

Indhold og undervisningsform i uddannelsesforløbet

På forløbet kommer du bl.a. til at arbejde med nedenstående i relation til den understøttende undervisning, en varieret skoledag og den åbne skole:

 • at indgå i samarbejder om pædagogik og didaktik med fokus på at skabe og afprøve nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler, herunder arbejdet med problem- og projektbaseret læring
 • at udvikle innovative forløb og læringsdesigns der gennem de anvendte læremidler, rum, aktiviteter og organisering skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev
 • at udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmuligheder
 • at anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden

Undervisningsformen er i høj grad baseret på at tage vores egen medicin – at udleve det vi siger. Der vil i undervisningen være fokus på kreativitet og æstetisk læring samt høj deltageraktivitet, peer learning og involvering, hvor også kommunikation og dialog er i fokus.

Det optimale udbytte af forløbet

For at den enkelte skole får det optimale udbytte af forløbet, lægger vi op til, at der deltager min. to medarbejdere fra hver skole – meget gerne både lærere og pædagoger. Vi anbefaler desuden, at der aflægges gruppeprøver i forbindelse med begge moduler.

Skolen vil herved få nogle megadygtige medarbejdere hjem, som i praksis har arbejdet både kropsligt/æstetisk og i teorien med de temaer, der indgår i forløbet - og som via modulopgaverne kommer hjem med svar på nogle af skolens konkrete og lokale udfordringer i relation til folkeskolereformen og den nye aftale.

Undervisning, vejledning og modulprøver

Undervisning: 13.1 + 3.2 + 2.3 + 16.3 + 6.4 + 20.4 + 4.5 + 11.5

Vejledning modul 1: 13.5 + 25.5 + 1.6

Aflevering af opgave: 8.6 + modulprøve 15.6

Vejledning modul 2: 31.8 + 7.9 + 14.9

Aflevering af opgave 21.9 + modulprøve 28.9

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 17.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 undervisningsdage á 6 timer, vejledning og modulprøve. Skriftlig og mundtlig prøveform.

Point
20 ECTS

Start
13.01.2020

Slut
28.09.2020

Tilmeldingsfrist
01.12.2019

Tidspunkt
Konkrete datoer kan ses i beskrivelsen.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring