Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Mangler du indsigt i og viden om, hvordan du kan arbejde med fællesskabende didaktikker?

Vil du gerne kunne planlægge og tilrettelægge fællesskabsopbyggende undervisning, læreprocesser og aktiviteter til gavn for klassefælleskabet?

Dette modul kvalificerer dig til at arbejde konkret med fællesskabende didaktikker og samtænke undervisning, faglighed samt udviklingen af elevernes sociale kompetencer og klassens sociale liv i dine didaktiske designs.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

 • kan gennem didaktiske valg understøtte elev-elev relationer, der styrker elevernes læreprocesser
 • kan udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmulighede
 • har viden om sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppe
 • har viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen
 • har viden om sammenhænge mellem relationer, kommunikation og læring
 • kan anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter kollaborative læreprocesser
 • kan anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden
 • kan analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler, samt respons- og feedbackformer

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Fællesskabende didaktikker med fokus på at skabe deltagelsesmuligheder i faglige og sociale fællesskaber
 • Dialogiske undervisningsformer, som bidrager til en fællesskabesopbyggende undervisning
 • Didaktiske designs, som understøtter elevernes aktive deltagelse og samarbejde

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.08.2019

Slut
09.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING