Fagdidaktik og evaluering

Vil du fungere som igangsætter og facilitator af evalueringsprojekter på din arbejdsplads? Modulet henvender sig til dig, der har lyst til at blive fagligt dygtigere til evaluering i praksis

Der har igennem en årrække været øget fokus på evaluering i den pædagogiske verden. Det betyder, at det nu er en integreret del af den pædagogiske praksis at gennemføre evaluering af undervisning og læring.

Valget af evalueringsformer er tæt forbundet med fagenes særlige fagdidaktiske traditioner. Du vil på dette modul opnå kompetence til at træffe og begrunde beslutninger om evaluering i og af faglig undervisning.

Du kommer også til bedre at kunne håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og vidensinformeret grundlag.

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket dine evner til at analysere og vurdere problemstillinger inden for evaluering og evalueringspraksis i undervisningen.

Du får udbygget dine kompetencer til at indgå i og varetage evalueringsopgaver og til at anvende forskellige evalueringsmetoder.

Hvad arbejder du med på modulet?

På modulet arbejdes der med evalueringsteori, evalueringsforskning og evalueringspraksis.

Du får gennem teoriinddragelse og praksisbearbejdning mulighed for at udvikle din professionelle viden i samspillet mellem forskningsviden, praksisviden og udviklingsviden inden for fagdidaktik og evaluering.

Vi sigter mod at give dig overblik over og kompetence til at træffe og begrunde beslutninger vedrørende målfastsættelse, evaluering, justering og nyplanlægning.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Undervisere fra UCN act2learn lægger vægt på at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Derfor arbejder du igennem hele modulet på at perspektivere din praksis gennem forskningsbaseret teori, som du præsenteres for. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejder og individuelle studier og refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
29.08.2019

Slut
09.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING